Den massive ensidige dekningen av Israel/palestinerne over flere tiår fører til en stadig mer ensidig fordømmelse av Israel fra profesjonelle organisasjoner. At Jan Egeland fordømmer Israel er ikke nytt, men at Legeforeningen gjør det eksplisitt, er nytt.

Det er leder av Legeforeningens menneskerettsutvalg, Marit Halonen Christiansen, som uttaler seg, ikke foreningens ledelse, men man må gå ut fra at uttalelsen er klarert.

– Legeforeningen er forferdet og fortvilt over at det nok en gang er humanitær krise i Gaza og Israel. En kan aldri akseptere angrep på sivile. Gaza er et område som alt før den siste angrepsbølgen hadde mangel på medisinsk utstyr og helsehjelp, sier Marit Halonen Christiansen, som leder foreningens menneskerettighetsutvalg. (NTB)

Uttalelsen kommer i forbindelse med en artikkel av NTBs Nils-Inge Kruhaug om alle helsearbeiderne som er drept. Slik Halonen uttaler seg høres det ut som om Legeforeningen mener de er drept bevisst.

Natt til søndag ble lederen for indremedisinsk avdeling ved Shifa-sykehuset på Gazastripen, Ayman Tawfiq Abu al-Ouf, drept i et israelsk flyangrep, sammen med kona, foreldrene, en tante og to barn.

Nevrologen Muin al-Aloul ble også drept i et angrep, sammen med kona Raja som var psykolog, og parets fem barn.

Et stort bombekrater sperrer nå den travle al-Wahda-gaten, som går til Shifa-sykehusets hovedinngang og benyttes av ambulanser.

Redningsmannskaper må derfor bære sårede flere hundre meter for å nå akuttmottaket på sykehuset. (NTB)

At Halonen mener de er drept med overlegg, styrkes av at hun sier Israel må stilles for en internasjonal domstol.

Norske myndigheter bør si klarere ifra om hvilket ansvar som påhviler Israel, sier Halonen Christiansen og viser til at vi nå har en plass i FNs sikkerhetsråd.

– En konflikt består av to parter, men her er det ulikt styrkeforhold, sier hun.

– Partene bør også være forberedt på å svare for krigshandlingene i en internasjonal domstol, legger Halonen Christiansen til. (NTB)

Den internasjonale straffedomstolen har allerede valgt å innlede etterforskning av Israel, til tross for at Israel ikke er medlem.

Ingen av de norske NGO’er og organisasjoner som fordømmer Israel, sier noe om hva en adekvat proporsjonalitet skulle gå ut på. Israel fanger opp de fleste rakettene fra Gaza med Iron Dome. Skulle de unnlate å svare eller bare svare med samme antall som slipper gjennom? Skulle de få lov til å bruke sofistikerte raketter eller burde være på samme teknologiske nivå som Hamas? Eller er det antall drepte og sårede som må være proporsjonal?

Norsk Sykepleierforbund (NSF). ved Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen:

– Samtidig kan det ikke være tvil om at Israel ikke overholder proporsjonalitetsprinsippet, gjennom bruk av avansert og målrettet militær teknologi mot hjemmelagde raketter. Bombingen rammer og fører til skade og død blant sivile, deriblant kvinner og barn, sier Sverresdatter Larsen. (NTB)

Her begir Larsen seg ut på et politisk følsomt område som hun neppe har oversikt over.

Det norske medier, politikere og organisasjoner overhodet ikke berører er karakteren til partene. Israel er et demokrati. Hamas er et islamistiske diktatur som har utryddelse av jøder som mål i sitt charter. Denne disproporsjonaliteten velger norske talsmenn å se bort fra. Dermed diskrediterer de seg selv.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, virker mer hissig enn noen gang:

– Men sannheten er at det ikke kan bli fred eller sikkerhet så lenge det er systematisk urettferdighet. Beleiringen av Gaza må oppheves, og okkupasjonen av Palestina må ta slutt dersom vi skal unngå flere traumer, døde barn og nye runder med ødeleggelse om noen få år, sier Flyktninghjelpens generalsekretær (NTB)

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.