Iskanten i  Antarktis. På det tykkeste er isen over 2000 meter. Foto: Tore Meek / NTB.

En av mange klimapåstander er at Antarktis nærmest smelter foran våre øyne, og at havet dermed vil stige kraftig. Det tilbakevises av en av Norges mest erfarne polarforskere.

Mediene er fulle av dystre skremsler og dommedagsvisjoner knyttet til påståtte menneskeskapte klimaendringer. Barn «lærer» om dette på skolen, og blir livredde.

Ikke minst er angivelig de enorme ismengdene i Antarktis i ferd med å forsvinne i rekordfart, noe som vil føre til at havene stiger med mange meter. Dette vil igjen resultere i at hele byer og til og med nasjoner havner under vann.

Det lyder som en skrekkfantasi, og heldigvis ser det ikke ut til å ha noe særlig med virkeligheten å gjøre, ifølge en av verdens mest erfarne eksperter på Antarktis.

TV2 omtaler saken:

Siden slutten av 1960-tallet har forskere fra Norge målt havstrømmer og temperaturene i Antarktis. Resultatene er overraskende, skriver TV2.

Man fortsetter, og beretter om oseanograf og seniorforsker ved NORCE, Svein Østerhus (67), som i flere tiår har vært opptatt av det som skjer i Antarktis. Han er en av de i landet som har vært i Antarktis flest ganger.

Norge har vært verdensledende og først ute når det gjelder langtidsmålinger i Antarktis, skriver TV2.

Det fortelles at siden slutten av 1960-tallet har forskningsmiljøet i Bergen plassert ut instrumenter som måler både temperaturer, havstrømmer og saltinnhold i havet og under isen på Sørpolen.

Målingene de siste 40 årene er nok overraskende for mange, skrives det.

Seniorforsker Østerhus forklarer hvordan det forholder seg med smelting osv. i det man mener er de viktigste områdene:

–  Det har vært dønn stabilt i 40 år.

Han beskriver kort og godt en statisk situasjon, med minimalt av endringer.

Dette er i strid med de skremmende varslene man får høre fra klimabevegelsen og deres mikrofonstativer i pressen. Disse varslene er basert på «modeller» utviklet i laboratorier, og sier ifølge polarforsker Østerhus lite om realitetene i Antarktis:

– Klimamodellene viser at det kommer til skje noe i de områdene vi måler, men så langt har vi altså ikke sett noen endringer av betydning. Den is-bremmen vi studerer, er ikke blitt noe tynnere, snarere tvert imot, sier Østerhus

Polarforskeren er enig i at det er smelting her og der, men den har så langt vist seg å være uten betydning for havnivået:

– Det er rett at det i enkelte områder er issmelting. Men det som virkelig betyr noe når det gjelder økning i havnivået, ja, der skjer det heldigvis veldig lite, påpeker forskeren.

Klimaforskeren presiserer til TV2 at blant annet strømmer av varmt vann under isen kan skape raske endringer i det som til nå har vært et stabilt bilde.

Dette vil føre til at smeltingen av is-bremmene øker, at mer av innlandsisen sklir ut i havet og at havnivået stiger. Varmere vinder er også avgjørende.

Men hittil har han ikke sett noe til dette, til tross for at de såkalte klimamodellene har spådd at det skulle skjedd for lengst.

– Jeg håper å kunne leve lenge nok til å se om klimamodellene har rett eller feil, sier Østerhus.

Han mener skremselspropagandaen om klimaet svekker tilliten til forskerne:

– Som forsker er jeg forsiktig med å komme med slike påstander uten å ha skikkelig god dekning for det. Det tror jeg kan slå kraftig tilbake på oss hvis vi fremstiller det som om det skjer dramatisk store endringer, sier Østerhus.

(Sitatene er noe forkortet).

Les mer om feilslåtte klimavarsler og skremsler:  

Kjøp Kents bok her!

 

Kjøp Ruud Koopmans bok her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.