Utdanningsetaten i Oslo tilbyr lærere over 62 år 24.100 kroner ekstra for å fortsette i jobben også gjennom det neste skoleåret.

– Når vi sier ja til dette, er det fordi vi er redde for at konsekvensen av ikke å godta det vil være enda flere ukvalifiserte lærere i osloskolen, sier leder Aina Skjefstad Andersen hos Utdanningsforbundet i Oslo til Utdanningsnytt.

«Osloskolen tilsetter hvert år 5-600 nyutdannede lærere, og mangelen på tilgjengelige lærere i arbeidsmarkedet er et stort problem, spesielt i grunnskolen trinn 1-4», står det i et notat fra Utdanningsetaten i Oslo.

For å motvirke lærermangelen i grunnskolen tilbyr etaten nå ekstra lønn til alle lærere over 62 år. 290 personer får tilbud om 24.100 kroner i tillegg for å arbeide et ekstra år. I tillegg kommer seniortillegget på 21.200, som er avtalefestet.

Det utgjør et totalt lønnstillegg på rundt 45.000 kroner, men lærere over 65 år kan få enda mer: totalt 59.200 kroner for å arbeide ett ekstra år.

Fylkeslederne for både Skolenes Landsforbund, Fagforbundet og Utdanningsforbundet har godkjent tiltakspakken.

Tallene for søking til høyere utdanning viste forrige uke at antallet søknader om grunnskoleutdanning for trinnene 1. til 7. og 5. til 10. har gått ned med henholdsvis 8,9 og 12,9 prosent, ifølge Utdanningsnytt.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.