Nordmenn går mann av huse for å få stikk i armen – vaksinetyper som kun er midlertidig godkjent og ikke har fått stempel «godkjent» til bred utrulling tidligere. To av vaksinene, Astra Zeneca og Johnson-Johnson, har allerede vist seg å ha alvorlige og sjeldne bivirkninger.

I 2009 ble innbyggerne kalt inn til vaksinasjon mot svineinfluensaen. Dette var en såkalt tradisjonell vaksine, men den var hurtigutviklet. «En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid», sa Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, den gangen til Forskning.no . «To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom», mente han tilbake i 2010.

Korona-situasjonen hadde et annet utgangspunkt, med smitte som spredte seg raskt og i utgangspunktet mange alvorlig syke vinteren og våren 2020, men det er likevel interessant å kikke nærmere på deler av kritikken fra den gangen – og hvem kritikken var rettet mot. 

«Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene», ble trukket fram av Solbakk i 2010. Helt siden august 2009 hadde Solbakk i media stilt seg sterkt kritisk til de kostbare innkjøpene av vaksine, «til massevaksinasjonen med det han hevder er en dårlig utprøvet vaksine, og den ukritiske oppfølgingen av rådene fra WHO. Dette ble ikke kommunisert til befolkningene, selv om Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet visste om denne usikkerheten». 

«Norske helsemyndigheters råd var en blåkopi av WHOs råd. Den ukritiske holdningen til norske helsemyndigheter kan komme av at vår egen helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er styreleder for WHOs regionkontor i København, og har problemer med å holde nødvendig distanse», sa Solbakk den gangen.

Virker alt dette kjent – også over ti år senere? Dårlig utprøvet vaksine, nødgodkjent, denne gangen også vaksinetyper som aldri tidligere har vært benyttet bredt på mennesker, massivt rullet ut, massevaksineringen fortsetter, til tross for at det denne gangen blir meldt om mange bivirkninger, til og med dødsfall, på et relativt tidlig tidspunkt i prosessen. Bivirkningene av svineinfluensa-vaksinen kom senere, da også flere barn utviklet narkolepsi. WHOs tette bånd til den farmasøytiske industrien? Er dette kommunisert godt til befolkningen? Eller er det frykt og nærmest propaganda som dominerer i nyhetsbildet? Det kan se ut til at alle store helseorganer benytter det samme kommunikasjonsselskapet – for øvrig et meget velkjent amerikansk kommunikasjonsselskap, historisk kjent for sine kampanjer for store, pengesterke konsern, og med tvilsomme utfall for mennesker (les for eksempel tobakksindustrien for tiår tilbake). De er i hvert fall tydelig på hvordan kommunikasjonen til befolkningen bør legges opp når det er erklært pandemi.

Og utrolig nok; det er et par av de samme helsetoppene som fortsatt trekker i trådene, men i nye roller. Bjørn-Inge Larsen var i 2009 helsedirektør – og styreleder for WHOs regionkontor i København. I 2020 var han departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Geir Stene-Larsen har forsvunnet fra mediebildet, men var assisterende helsedirektør da Norge stengte ned i mars 2020. I 2009 var han direktør for – ja, nettopp – Folkehelseinstituttet. 

«WHOs Emergency comittee slakket i mai 2009 på kravene til hva som kan kalles en pandemi. Allerede da var tallene på døde av svineinfluensa lave. Men takket være de reduserte kravene kunne likevel sovende innkjøpskontrakter av gullkantet verdi for farmasiselskapene vekkes til live idet beredskapsplanene ble iverksatt.» Hvordan stilte dette seg i 2020? 

Og hvem finansierer WHOs virksomhet? Sjekk tredje og fjerde plass på listen over finansielle bidragsytere og vurder selv. 

Benytt sjansen til å kjøpe Thomas Knarviks bøker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.