Vogntogførere kjører i kortesje på Askøy for å oppmuntre alle som holder hjulene i gang under korona-krisen. Men enkelte vogntogførere bidrar til å forlenge krisen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Lastebiler smugler ulovlige passasjerer inn i landet, for å unngå innreiseforbud og karantene. Dette bekrefter politiet. Kun stikkprøvekontroll brukes for å avdekke om lastebiler har ulovlige passasjerer om bord. Helsedirektoratet vurderer å justere reglene.

Lastebilsjåfør Tommy Stub har passert norskegrensen over 300 ganger i løpet av pandemien, og sier til NRK at han aldri har blitt kontrollert.

– Jeg kunne hatt mange, som satt bak i førerhuset, uten at noen oppdaget det, sier Stub.

– Det er ingen kontroll her på grensen av om vogntog har en sjåfør nr. 2, eller andre passasjerer om bord.

Stub har selv sett at folk går ombord på vogntog på svensk side. Han mener motivet åpenbart må være å unnslippe karantene, det kan også handle om folk som ikke har tillatelse til å reise inn i Norge. Han etterlyser bedre kontroller.

Politidirektoratet bekrefter at slikt skjer.

– Vi er kjent med problemstillingen, og har eksempler på at vi har bortvist passasjerer fra vogntog. Men vi har ikke noe informasjon om at dette er omfattende. Og vi har heller ikke registrert data på omfanget, sier stabssjef i POD, Lars Aune.

Også nasjonalt kontrollsenter for innreisende har registrert at det noen ganger er flere om bord i et vogntog. I en rapport datert 9. april står det:

«Det er avdekket at yrkessjåfører har andre passasjerer i bilen, som ikke er på jobb».

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet kjenner ikke omfanget av praksisen.

Tom Eriksen fra Bergen driver firmaet Eriksen Helse Miljø og Sikkerhet AS. Han jobber i byggebransjen. Han kan fortelle at firmaer får tilbud om innsmuglet arbeidskraft mot betaling.

– Det vi har hørt fra kunder av oss er at de har fått tilbud om å få arbeidstakere inn til Norge blant annet via lastebiler. Og det vi har forstått er at disse arbeiderne sitter som passasjer eller sjåfør nummer 2 og kommer inn i Norge, og så hopper av på veien når de er inne i Norge.

Vanlig pris er 700 euro pr. passasjer.

Politiet mener det er upraktisk å kontrollere alle vogntog, og sier byggebransjen må ta mer ansvar.

– Vi har alle et ansvar for å begrense smittespredning, også aktørene i byggebransjen. Dette er forhold som myndighetene totalt sett må se nærmere på. Både i et forebyggende perspektiv og i et tverrsektorielt perspektiv.

Politiet klarer ikke utføre sitt samfunnsoppdrag, og gir byggebransjen ansvaret. Innvandrere reiser i skytteltrafikk til Pakistan, Etiopia, Somalia, mens nordmenn nektes å reise på hyttene sine i Sverige.

Riktignok sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det kan bli «justeringer av reglene». Men det er regjeringen som må ta beslutningen.

Etter over et år med nedstengninger og rasering av norske arbeidsplasser begynner mange å få nok. Da hadde det kanskje vært en idé å behandle innvandrere og nordmenn likt i forhold til regler og lover?

Men i praksis er det ulike lover og regler, basert på hvor du kommer fra. Dette er ikke en dugnad som bidrar til samhold. Det er oppskriften på hat og misnøye.

At importsmitte fortsatt er et problem viser FHIs ferske ukesrapport:

I uke 15, blant 3 549 (95 %) med kjent fødeland var det 39 % som er født utenfor Norge (1 390 tilfeller, Figur 9). Blant de utenlandsfødte var det flest personer som er født i Syria (152), Polen (151), Pakistan (106), Irak (82), Litauen (60), Somalia (59), Afghanistan (54), Eritrea (53), India (40), Etiopia (36), Sverige (34).

I tillegg er det selvsagt norskfødte med innvandrerforeldre som har brakt smitte inn i landet etter reiser til f.eks. Pakistan, men de fanges ikke opp av denne oversikten.

Så da er det bare å stålsette seg for flere måneder til med nedstengninger.

NRK

En liten tur ut av isolasjonen førte til møter med desperate mennesker


Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.