Skjærgården i Bohuslän i Sverige er et populært reisemål for nordmenn, og mange har hytte her. Men oppholder du deg her i sommer, påløper en karantene på ti dager. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

I praksis er det liten kontroll på grensa om folk bare har kjørt gjennom Sverige på vei fra Danmark eller Gotland, eller om de har feriert hos «söta bror».

Systemet er i stor grad basert på tillit, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Dette er tillitsbasert. Vi kan ikke drive å ettergå folk, sier Mæland.

Kan måtte sannsynliggjøre

Mandag ble grensene i Norden åpnet, men ikke til Sverige – med unntak av øya Gotland i Østersjøen. Opphold i Sverige utløser dermed innreisekarantene i ti dager.

Imidlertid er det lov til å bruke Sverige som transittland på vei til og fra Danmark og Gotland. Ved retur til Norge holder det ofte å forklare hvor man har vært til politiet og tollerne på grensa, sier Mæland.

– Men vi kan gjøre stikkprøver og vurderinger, og man kan bli spurt og måtte sannsynliggjøre det man hevder. Dette er hver enkelts personlige ansvar, sier hun.

De som har vært i Danmark eller på Gotland, trenger heller ikke dokumentere at de har tatt korteste vei gjennom Sverige, slik myndighetene krever.

– Hvis du har vært i Danmark og kjørt gjennom Sverige, kan du passere dersom du ikke har stoppet i Sverige. Men det har vi selvfølgelig ikke muligheten til å kontrollere, sier Høie.

– Men om du for eksempel har bilen full av poser fra Systembolaget, er det jo grunn til å tro at du har stoppet, føyer han til.

Frustrerte hytteeiere

For de over 12.400 norske hytteeierne i Sverige skaper innreisekarantenen stor frustrasjon.

– Det er bare tull det de holder på med. Vi er mye tryggere på hytta enn på strendene rundt Oslo, sier Einar Rudaa, som er en av initiativtakerne til Facebook-gruppa «Gruppen for oss med fritidsbolig i Sverige» med over 5.500 medlemmer til NTB.

Rudaa har hytte ved Värmlands nes ved Vänern, og både han og mange andre planlegger å reise til hytta uansett og ta karantenen etterpå.

– Men det blir jo en kortere ferie på hytta, sukker han.

I et brev til Høie og Mæland denne uka krever Rudaa og andre hytteeiere dispensasjon fra reglene om innreisekarantene. De nåværende reglene har ført til både sinne og sviktende respekt for vedtaket.

– En dispensasjon burde ikke være vanskelig å gi. Da ville man jo sluppet eventuelle juksemakere på grensa også, sier han.

Ingen karantene-registrering

På grensa skje det heller ingen registrering av karantenepliktige. Å overholde karantenen er et personlig ansvar, opplyser fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NTB.

– Plikten til å oppholde seg i karantene følger av karanteneforskriften, og er ikke noe som pålegges den enkelte, verken av politiet eller helsemyndighetene Det er opp til den enkelte å vurdere om de har vært ute av landet på en måte som gjør at de må gå i karantene, sier han.

Overtredelse av karanteneplikten er straffbart, og den som forsettlig eller grovt uaktsomt bryter karantenereglene, kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

– I den grad politiet får opplysninger om eventuelle mulige brudd på karanteneplikten, vil dette registreres og følges opp, sier Schjelderup.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.