17. mai et sted i Nord-Norge. Ifølge tyske myndigheter er det forbudt å feire 17. mai, og forbudt å vise det norske flagget. Barn på en gård i en bygd i Nord-Norge trosser forbudet, og lager et lite 17. mai-tog for seg selv, med norske flagg. Foto: Kari Berggrav/NTB

«Aldri mer 9. april» lød det i frigjøringsdagene i 1945. De bitre 1940-erfaringene satt lenge i. Våre folkevalgte tok lærdom og bygde opp et militært forsvar, som sammen med innmelding i NATO-alliansen har bidratt til 76 års sammenhengende fred.

I en del etterkrigsår ble 5-6 prosent av landets nasjonalinntekt brukt til forsvarsformål – enda landet var fattig og offentlige budsjetter trengte å prioritere landets gjenreisning, ikke minst nordpå. Men lærdommen fra 1940 satt i ryggmargen. Frihet og nasjonal selvstendighet trumfet de fleste andre formål.

I år utgjør forsvarsbudsjettet bare om lag 2 prosent av nasjonalproduktet. Forsvarssjefen la i sitt fagmilitære råd frem et forslag i fire alternativer. Regjeringen valgte det som kostet minst. Stortingets opposisjon evnet heller ikke annet enn å være med på litt pynt på Regjeringens utilstrekkelige langtidsplan for Forsvaret. 

Dette viser at militært forsvar ikke er høyt prioritert blant dagens makthavere. Da er det viktigere å sponse jungelskogeiere ved Ekvator og øse bistandspenger ut over Afrika uten spørsmål om tilsiktede resultater blir oppnådd. Elitenes hobbyer går foran folkets trygghetsbehov. Norske interesser må vike for utenforliggende hensyn.

Islam er vår tids fascisme og utfordrer hele den vestlige sivilisasjonen. Trygve Bratteli fikk som statsminister Stortinget til å vedta innvandringsstopp. Bratteli fikk oppleve hva fascisme er gjennom tre år i tyske konsentrasjonsleirer. Men Bratteli var knapt stedt til hvile før Stortinget igjen åpnet slusene for fascismens misjonærer.

Resultatet ble en storstilt invitasjon av fremmede. De har, godt hjulpet av nordmenn med svak nasjonalfølelse, trengt seg inn i hundretusentall. Det er feil å tro at grensene har vært stengt for inntrengere i en koronatid. Ifølge Statistisk Sentralbyrå innvandret om lag 30.000 mennesker med utenlandsk statsborgerskap til Norge i 2020. Familiegjenforening er upåvirket av virus.

Statistisk Sentralbyrå har beregnet statens kostnader ved ikke-vestlige innvandrere til millioner av kroner per person i snitt. I livsløpsperspektiv betyr bare fjorårets invasjon alene et angrep på statskassen i størrelsesorden med et forsvarsbudsjett.

Det verste ved invasjonen er ikke økt kriminalitet, boligforslumming og manglende offentlig evne til å hjelpe nordmenn. Det mest alvorlige er at muslimsk ideologi får et økende grep om det offentlige Norges kultur og tankesett. Tyskerne mislyktes i å nazifisere Norge. Nå gjør islamistene et nytt forsøk. Den totalitære ensrettingen er i gang. Stortinget har bestemt at det er straffbart å omtale islam på en sannferdig måte. Det er godt kjent at islamkritiske nordmenn allerede har fått PST på døren. Islamkritiske innlegg på nettet blir blokkert. Du finner knapt et islamavslørende leserbrev i avisene. Ensrettingen er i gang.

Islams tankegang har infiltrert mediene, de politiske partiene og politiet. Mer enn ett parti er så dårlig stelt at de har importert stortingsrepresentanter fra Asia. Mediene er blitt mikrofonstativer for Muhammeds lære og praksis. Politiet har tid til å fotfølge kritikere av islam, men ikke tid til å etterforske forbrytelser med kjent gjerningsmann. Bilbranner i Oslo tas lett på av politiet. Islamsk voldskultur blir oversett av politiet.

Islamistene arbeider målbevisst i alle vesteuropeiske land for en totalitær samfunnsomforming på grunnlag av sharia – islamsk lov som skal overta for de verdier Europa har bygd på siden opplysningstiden. Og de politiske elitene lar det skjer fordi de ønsker det. Vest-Europa er på glideflukt mot å bli en del av det store kalifatet

Norge blir mindre og mindre demokratisk. Beslutningsmyndighet eksporteres til andre land. Landet glir mer og mer ut av folkets hender og over på de fremmedes.

Norge opplever 9. aprils erobring og fremmedstyre i skrittvis reprise.

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.