Christophe de Voogd. Stillbilde: Fondapol / YouTube.

Karikatursaken i Batley og en ny nederlandsk oversettelse av «Den guddommelige komedie» av Dante illustrerer for gudene vet hvilken gang siden Rushdie-saken hvordan ytrings- og trykkefriheten er kommet under press i Europa.

I et intervju med Le Figaro konstaterer Christophe de Voogd, som er historiker ved den franske statsvitenskapelige elitehøyskolen Sciences Po, at den pågående ideologiske sensuren alltid går utover vestlig arv og vestlige tradisjoner.

Når folk i Vesten finner seg i dette, handler det om et kulturelt selvmord, mener de Voogd, som gir en god illustrasjon av den gjeldende dobbeltstandarden:

Woke-kulturen ser på fortiden, selv den fjerneste, med dagens verdier og en moralsk hagesaks i hånden. Det handler nærmere bestemt om Vestens fortid, for merkelig nok er det ingen som ser ut til å bli «krenket» av homofobien, rasismen eller kvinnefiendtligheten som finnes i andre kulturer nå. Denne selektive holdningen er i mine øyne et tegn på på et politisk og uvitenskapelig foretagende, fremfor alt begått av Vesten selv, som utelukkende er rettet mot alt som utgjør vestlig arv. Det må kunne kalles en form for kulturelt selvmord.

Det er spesielt skadelig at sensuriveren på Vestens bekostning rammer litteraturen, mener de Voogd. Når folk lar det skje, vitner om det han kaller en dyp litterær og historisk ignoranse:

Først og fremst om hva litteraturen er, altså en permanent «krenkelse» av forutinntatte oppfatninger, komfortable oppfatninger og avgrensninger av selvet. Litteraturen er pr. definisjon er åpning for alle muligheter, en tenkt kryssing av konsentriske «sirkler» i den menneskelige tilstanden.

Det er altså vår egen evne til tenkning som svekkes fordi vi innskrenker tankenes bevegelsesfrihet. Logikken var allerede utrydningstruet nok som den var, nå er det forestillingsevnen som står for tur. Igjen står bare moralismen, som ikke har evne til annet enn å ødelegge.

Cancel-kulturen åpner dermed for en orwellsk omskrivning av historien, fastslår de Voogd. Hvis frykten og feigheten får råde, blir det ikke noen vei utenom, mener han.

I en kultur som preges av så mye destruktiv dumhet, vil man sjelden finne særlig mange kvaliteter hos personene som kommer seg opp og frem i den.

 

 

Følg Document på Parler.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok «Svindlere, svermere og sjarlataner» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.