Hvilke argumenter har EU-tilhengerne igjen? EU har hverken beskyttet oss mot den finansielle, økonomiske eller helsemessige krisen. EU har aldri latt oss bygge noen ting. EU har aldri gitt oss noen større vekt. EU er bare et ekstra, uhensiktsmessig byråkrati som paralyserer og distraherer oss, uten noen gang å hjelpe oss.

Laurent Herblay i Le Figaro