Sakset/Fra hofta

Gi meg en handlingsplan mot det åpenlyse, usjenerte og ukorrigerte hatet som får lov å rette seg mot menn, mot unge menn og mot voksne menn, mot gubber, i vestlige samfunn, i Norge.

Menn som har vært med å skape et samfunn hvor vi har kunnet leve i fred og frihet, med velferd og velstand, likeverd og gratis utdannelse, et velfungerende offentlig helsevesen. Et samfunn som har gjort det mulig for alle unge, gutter og jenter, å få velge utdannelse og jobb uavhengig av kjønn, sosial status, etnisitet, klan og kaste.

Menn som har stilt opp som likeverdige partnere, som kollegaer, fedre, forsørgere. Menn som har stilt opp for partnere, døtre, barnebarn, i arbeidet for å skape likeverd mellom kjønn her i landet.

Menn er en del av samfunnet vårt. Vi kan ikke kvitte oss med dem. Vi kan ikke la dem arbeide, loppe dem, dra nytte av deres samarbeid og innsatsvilje, for så å hive dem på skraphaugen og påstå at det er de som er skyld i all verdens ulykke og at alt blir så mye bedre bare vi blir kvitt dem.

Slikt pissprat brer om seg, og jeg ser at de som slutter opp om det er unge kvinner som har fått vokse opp i et samfunn hvor de har hatt muligheter de aldri hadde fått i andre samfunn og kulturer.

Unge kvinner som har vært så heldige å vokse opp med snille fedre, onkler og bestefedre, som har støttet dem i deres valg av utdannelse og levevei, som har hatt snille mannlige venner, partnere, lærere, kolleger, sjefer og ansatte som har vist dem respekt og stilt opp for dem.

Unge vestlige jenter som aldri har blitt tvunget inn i ekteskap som en handelsvare for å sikre familiens posisjon, som aldri har blitt behandlet som familiens ubetalte hushjelp og fratatt muligheten til jobb og utdannelse, som aldri har vært fritt vilt for hver den som vil utsette dem for vold, som aldri har blitt nødt til å føde barn til andres tilfredsstillelse, som aldri har lært at de er verdiløse annenrangs mennesker – både i lovens forstand og i allmenn oppfatning.

Gi meg en handlingsplan mot hatet mot menn, fra alle s%*#ns bortskjemte f@&%s privilegerte drittjenter.

Måtte de få oppleve én eneste dag i livet til jenter som bare kan glemme å få stå på FNs talerstoler, sitte i kommunestyremøter, bære ordførerkjeder, ha statsrådsposter, være konsernsjefer. Som bare kan glemme å få leve som et fullverdig menneske med rettigheter, og lovens beskyttelse mot vold og overgrep. Jenter som hadde blitt slått ihjel om de våget å anklage menn, eller noen som helst andre, for å ha stjålet ungdommen deres.
Som hadde blitt banket opp om de hadde våget å si noe som helst.

Gi meg en handlingsplan mot hatet og drittpratet fra disse privilegerte drittjentene.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 299 til 210 kroner!