Sakset/Fra hofta

«Jeg mener vi bør kutte støtten til HRS fordi de fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt» sier fungerende leder i Unge Høyre Daniel Skjevik-Aasberg til Dagens Næringsliv.

Hva er det som er uakseptabelt ved menneskesynet Human Rights Service fremmer?

Hvis Skjevik-Aaberg hadde satt seg inn i det HRS og Hege Storhaug leverer, ville han sett et menneskesyn som vektlegger vårt samfunns frihetsverdier.

Blant annet menneskers rett til å selv bestemme over sitt eget liv, sin egen situasjon og sin egen kropp.

Rettigheter som både du og jeg og Skjevik-Aasberg og alle andre som er vokst opp i Norge i vestlige hjem og omgivelser gjerne tar for gitt og ser på som en selvfølge.

Men som mange barn, unge og en god del voksne er helt eller delvis frarøvet idag. I Norge.

Å kjempe for at kvinner, barn og unge som vokser opp i Norge idag skal ha rett og frihet til å selv få velge hvem de vil leve livet samnen med og få sine barn med, å kjempe for at kvinner skal få bli regnet som fullverdige mennesker og som like mye verdt som menn, å kjempe for at mennesker selv skal få bestemme hvilken religion de vil tilhøre – og om de vil tilhøre noen i det hele tatt, å kjempe for at homofile skal ha livets rett og samme respekt og verdighet som alle andre i samfunnet, er det HRS vier sin virksomhet til siden 2001.

i HRS egen målsetting vektlegges: » […] likestilling mellom kjønnene, likeverd mellom mennesker uansett nasjonal, etnisk, sosial, kaste-, stamme- eller klanbakgrunn, ytringsfrihet og religiøs frihet.»

Hvorfor kaller Daniel Skjevik-Aasberg dette for et uakseptabelt menneskesyn?

Er det fordi HRS samtidig kritiserer et menneskesyn som er nytt i Norge – hvor kvinner er halvparten så mye verdt som menn, hvor ekteskap med mindreårige rettferdiggjøres, hvor hat mot jøder legitimeres, hvor frafall fra religion straffes og hvor straffen for å være homofil er vold, forfølgelse og drap.

Dette er det synet islam har på mennesker – på muslimer.

Er det ikke dette som er et uakseptabelt menneskesyn?

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!