Kategori: Sitat

Det romerske keiserlige rikssystem var en meget usund politisk fremvekst. Det er meningsløst å skrive om dets statskunst; det hadde ingen. Da det stod på høiden hadde det en byråkratisk forvaltning som for en tid holdt verdensfreden ved makt, og kom fullstendig til kort når det gjaldt å gjøre den sikker. La oss her nevne […]

Les mer»

Det er tydelig nok at verden ikke gjorde fremskritt i løpet av den romerske velmakts to hundreår. Men var den lykkelig i sin stagnasjon? Det finnes ganske umiskjennelig tegn til at den store masse av menneskevesener i riket, en masse som talte mellem en hundre og en hundre og femti millioner, ikke var lykkelig, sannsynligvis […]

Les mer»

Vår største utfordring er å beholde den mentale balansen mens Jonas og Raymond leker homser i Pride-paraden, og 17. mai blir preget av Pride-flagg og IS-faner, hvis barnetogene da noensinne får lov til å gjenoppstå. Erling Marthinsen

Les mer»

«We should remember that Greece spent 400 years under Turkish Islamic rule and that the fight for freedom was bloody. With that in mind it is even more dramatic seeing these images of fighting age migrants desecrating Greek holy places and having no respect for the country they are allegedly seeking refuge in.» — Greek […]

Les mer»

Schizofrenien vi alle lever med

Ikke noe land kan stille seg fullstendig likegyldig til hva slags befolkning det har, eller ganske enkelt redusere saken til en administrativ eller juridisk abstraksjon. Hvis Frankrike var befolket med irer eller nordmenn, ville det åpenbart ikke lenger være fransk, men irsk eller norsk. Noen er i ferd med å oppdage, sannsynligvis med påtatt overraskelse, […]

Les mer»

Uklart -hos hvem?

Hva det vil innebære dersom Taliban igjen kommer til makten i Kabul, ikke minst for afghanske kvinner, er høyst uklart. Taliban lover rett nok å respektere kvinners rettigheter i henhold til islamsk lov, men hva dette innebærer er uklart. Under de fem årene Taliban hadde makten i Kabul, ble kvinner steinet til døde dersom de […]

Les mer»

A person who is demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures… even if I take him by force to the Soviet Union and show him a concentration camp, he will refuse to believe it, until […]

Les mer»

Kina lukter Bidens svakhet

A lot of people, not just John Kerry, but AOC and others believe the climate change is coming so fast, and it will be the end of the world in ten years. So how can any possible deals with China on human rights, Tibet, Uighurs, Hong Kong, trade issues, how can that compare to the end of the world in ten years due to […]

Les mer»

Hvilke argumenter har EU-tilhengerne igjen? EU har hverken beskyttet oss mot den finansielle, økonomiske eller helsemessige krisen. EU har aldri latt oss bygge noen ting. EU har aldri gitt oss noen større vekt. EU er bare et ekstra, uhensiktsmessig byråkrati som paralyserer og distraherer oss, uten noen gang å hjelpe oss. Laurent Herblay i Le […]

Les mer»

Likestilling bør handle om individets frie valg – ikke samme valg. Frihet handler om å ha kontroll over eget og familiens liv – ikke å telle antall direktører i skjørt og høyhælte sko. Ragnar Larsen

Les mer»