Tapet av mot er kanskje det mest oppsiktsvekkende trekket som utenforstående observatører merker seg ved dagens Vesten. Dette tapet av mot er spesielt merkbart blant de regjerende og intellektuelle elitene, og det skaper inntrykk av et tap av mot i hele samfunnet. Det finnes fremdeles mange modige individer, men de har ingen avgjørende innflytelse på det offentlige livet.

Fra Aleksandr Solzjenitsyns (1918–2008) tale ved Harvard den 8. juni 1978.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.