Kommentar

Den amerikanske kongressen vedtok en historisk resolusjon i forrige uke. Kongressen krever at FN og UNRWA finner en permanent løsning for integrering av de palestinske flyktningene fra 1948, enten i landet der de bor (bortsett fra i Jordan innehar de ikke rett til statsborgerskap), i andre arabiske land eller i land som tilbyr dem opphold. Det pleier å være slik at den parten som igangsetter en krig, som araberstatene gjorde i 1948, og som i tillegg taper krigen, som araberstatene gjorde i 1948, ikke tillates å diktere fredsbetingelsene, og at de krigsflyktninger som tilhører den tapende part er den tapende parts ansvar. Slik er det naturligvis ikke i tilfellet Israel-araberstatene, der verden ikke bare forlanger at Israel skal oppgi landområder staten vant i kriger som nabostatene igangsatte, men i tillegg forlanger at den tapende arabiske parts flyktninger skal bosettes i Israel.
I tillegg krever resolusjonen at verdenssamfunnet offisielt erkjenner som flyktninger de 900 000 jøder fra arabiske stater som ble fratatt sin eiendeler og utvist fra sine hjemland etter Den arabiske ligas vedtak av 1949. De jødiske samfunnene i bl.a. Irak, Syria og Egypt er 2500 år gamle, og utgjorde kulturelt sett den mest vitale forbindelsen mellom oldtidens og nåtidens jødedom. Disse 900 000 flyktninger ble integrert i Israel, naturligvis uten internasjonal bistand. Araberstatenes etniske rensing av sine jødiske innbyggere avstedkom naturligvis heller ingen internasjonal fordømmelse. En kan til og med treffe mennesker som, til tross for påstått engasjement for Midtøsten, aldri har hørt om disse flyktningene, som sammen med sine etterkommere utgjør halvparten av befolkningen i Israel i dag.

I henhold til folkeretten er det araberstatene, i kraft av å være både den angripende og tapende part i 1948, som skal vedkjenne seg ansvaret for og kompensere for de jødiske flyktningene. Israel har i henhold til folkeretten intet ansvar for de palestinske flyktningene. Den amerikanske kongressens resolusjon er et skritt i retning av å la internasjonal lov og sedvane gjelde også i forholdet mellom Israel og araberstatene.

Les også

-
-
-
-
-
-
-