Pave Frans holder den ukentlige Angelus-bønnen fra vinduet på sitt kontor i Vatikanet den 28. februar 2021. Foto: Gregorio Borgia / AP / NTB.

En stor syndflod, kanskje på grunn av temperatur­økning og smeltende is, er det som vil skje nå, hvis vi fortsetter på samme måte, det sier pave Frans i boken «Dei vizi e delle virtù» (Om lastene og dydene), som kom ut i Italia i forrige uke.

Et utdrag fra boken, som tar form av en samtale mellom paven og Marco Pozza, som er fengselsprest i Padova, er offentliggjort av Corriere della Sera, der det går frem at paven trekker en linje fra nåtiden til Det gamle testamentes syndflod.

I tråd med bokens tittel drøfter pave Frans konsekvenser av menneskehetens laster, som i tråd med kirkens lære bør vike plassen for dyder. I motsatt fall risikerer man å vekke Guds vrede, analyserer han.

Paven skriver:

Guds vrede er mot urettferdigheten, mot satan. Den er rettet mot det onde, ikke det som følger av menneskelige svakheter, men den satanisk inspirerte ondskapen – korrupsjonen fra satan, som både menn, kvinner og hele samfunn kan gi etter for. Guds vrede har til hensikt å bringe rettferdighet, å «rense».

Ifølge Bibelen var syndfloden et resultat av Guds vrede, fortsetter paven. Gud ser hvor fordervet menneskeheten er, og bestemme seg for å utrydde den. Men han sparer Noah.

Deretter hopper pave Frans til samtiden, og antyder at noe lignende kan gjenta seg:

En stor syndflod, kanskje på grunn av temperatur­økning og smeltende is, er det som vil skje nå, hvis vi fortsetter på samme måte. Gud utløste sin vrede, men han så én rettferdig og sparte ham. Historien om Noah viser at Guds vrede også er en redning.

I det offentliggjorte utdraget forklarer ikke paven hva slags menneskelige laster som ligger til grunn for en ny potensiell syndflod, men fremhever i stedet måteholdets dyd som motsats til den foreliggende tilstanden. Måtehold er en dyd for styresmaktene, og den som regjerer uten måtehold, ødelegger folket, presiserer pave Frans.

Paven går ikke i teknisk detalj, men på sin teologiske måte ser altså Den katolske kirkens overhode ut til å være på linje med politiske ledere som mener at menneskeheten har brennhast med å vise det han kaller måtehold med CO2-utslipp, og at en svikt på dette punktet kan få apokalyptiske følger.

 

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.