Det var smil og glede da Trygve Slagsvold Vedum (t.h.), Ola Borten Moe (t.v.) og Anne Beathe Tvinnereim (midten) ble gjenvalgt som henholdsvis leder, 1. nestleder og 2. nestleder i Senterpartiet på landsmøtet i Trondheim i mars 2017. Etter fredagens stormkast mot Parisavtalen og Norges hodeløse energipolitikk har Borten Moe synliggjort gapet mellom ham og partiets 2. nestleder. Den avstanden vil kunne bli avgjørende for partiets suksess ved høstens stortingsvalg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, kommer med en knusende kritikk av Norges klimapolitikk i Nordnorsk debatt. Kritikken er formulert som et angrep på regjeringens klimamelding, men kritikken rammer alle stortingspartiene, inklusive hans eget parti. Tittelen holder hva den lover: Norge og klima, historien om da landet sporet av.

Gullkornene kommer like tett som bølgeblikkplatene Nyttårsorkanen i 1992 rev med seg:

  • Jeg tror Kina ler hele veien til banken når de følger utviklingen i Norge
  • Kortversjonen av klimameldingen er at all energi skal bli dyrere i Norge
  • … det eksisterer ingen plan for hvor ny strøm skal komme fra
  • Norge som land er selvsagt den største taperen i dette
  • Økte forskjeller er den åpenbare konsekvensen

Den tidligere energiministeren i Stoltenberg-II-regjeringen er nestleder i «distriktenes parti», Senterpartiet. I takt med kommunereform, politireform, sykehusreform og en rekke andre reformer, og i takt med økende motstand mot vindkraftutbyggingen, har partiet opplevd en formidabel vekst det siste halve året. De har for lengst distansert Fremskrittspartiet som landets tredje største parti, og på Kantar/TV2s desembermåling var de endog landets største parti. Partiets leder, den joviale og lattermilde Trygve Slagsvold Vedum, er av flere nevnt som opposisjonens statsministerkandidat. Ikke en gang MDG-leder Une Bastholm stilte seg avvisende til Vedums kandidatur da Nationen spurte henne i februar.

Klimabombe inn i eget parti

Hverken Bastholm eller andre politikere har rukket å kommentere Borten Moes innlegg. Også innad i Senterpartiet er det så langt stille. Spørsmålet er hvor lang tid det går før det eksploderer innad i partiet, der partileder Vedum senest for to uker siden måtte stå til rette for NRK om Parisavtalen:

Fredag ettermiddag understreker Vedum at Senterpartiet har vært helt klare på at de står bak Parisavtalen, og at han selv stiller seg bak Norges forsterkede klimamål om 50–55 prosent kutt innen 2030.

– Ligger målet om minst 50 prosent kutt fast?

– Jeg mener det. Og så skal gruppa ta endelig stilling til klimameldingen i løpet av de neste ukene. Men jeg mener vi skal ha det målet. (NRK)

Fredag kveld kom svaret fra den ene av partiets to nestledere. Dette avsnittet fra Borten Moes kronikk blåser vekk all tvil:

Paris-avtalen fungerer nemlig ikke slik at alle skal kutte, den er et rammeverk der hvert enkelt land melder inn egne mål de selv finner rimelige. De siste 30 årene har Kina vokst frem som en ny økonomisk supermakt og er snart verdens største økonomi. Det har skjedd gjennom at landet har overtatt mye av produksjonen fra Vesten – det vi tidligere produserte selv, importerer vi nå rimelig fra fremvoksende økonomier i Asia. Energiforbruket og utslippene har følgelig eksplodert i Kina, og landet har nå de klart største klimagassutslippene globalt; ca. 200 ganger Norges utslipp. Pr. person er utslippene om lag de samme i Kina og i Norge. Mens regjeringen gjennom en pressemelding meldte at de hadde forsterket Norges forpliktelser om kutt fra 40 % til mellom 50 og 55 % i 2030, har Kina meldt inn at de skal ØKE sine utslipp med 40 % innen 2030. Man trenger ikke være rakettforsker for å finne ut hvem det er som vinner den globale konkurransen innenfor en slik ramme. For å toppe det hele, gir vi fremdeles Kina u-hjelp. At de har internert noen millioner uigurer, spiller ingen rolle. Jeg tror Kina ler hele veien til banken når de følger utviklingen i Norge og Europa. (Nordnorsk debatt)

Denne oppsummeringen fra Borten Moe er så krystallklar at til og med Documents egen klimaekspert, som også er talsperson for Folkeopprøret mot Klimahysteriet – Norges største Facebook-gruppe, med 165.000 medlemmer – er imponert.

– Borten Moe fortjener applaus. Jeg kunne ikke sagt det klarere selv. Men! Det paradoksale er at det bryter med Senterpartiets offisielle politikk:  Sp støtter Parisavtalen, og vil støtte Arbeiderpartiets klimamål i en eventuell ny regjering – sier de selv. Når man i tillegg vet at Sp var selve drivkraften bak innføringen av vindkraft, bør nok velgerne tenke seg om, sier Kent Andersen til Document.

Her setter Kent Andersen fingeren på det som kan bli Senterpartiets store problem. For hva skriver ikke Senterpartiets 2. nestleder, Anne Beathe Tvinnereim, i sin kronikk i Nationen den 12. februar:

Parisavtalen ligger til grunn for norske forpliktelser på klima. I fjor la Norge fram sine nye og forsterkede klimamål til FN. Norge skal kutte minst 50 prosent innen 2030, med mål om 55 prosent. Dette stiller Senterpartiet seg bak. Men vi må finne de riktige virkemidlene for å nå målene. Der er uenigheten større. Klimakur fra 2019 gjorde sitt regnestykke basert på et mål om 50 prosent kutt. I regjeringens nye klimamelding legger man 55 prosent kutt til grunn. Da må vi også konsekvensutrede hvordan de siste prosentene skal kuttes, og hva det betyr for det norske samfunnet. (Nationen)

Kent Andersen avla Tvinnereim (med flere) en visitt sist sommer:

Anne Beathe Tvinnereim representerer «det nye» Senterpartiet. Hun har har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har også studert spansk og portugisisk. Det ledet henne inn i Utenriksdepartementet, der hun var førstekonsulent i WTO-seksjonen i 05–06, og hun var ambassadesekretær ved ambassaden i Maputo i Mosambik 2007–2011. I dag er hun Fylkesråd for plan, klima og miljø i det nye storfylket Viken. I tillegg til å ha markert seg som en ivrig forkjemper for «oktoberbarna» i 2017, viste hun så sent som for to uker siden at hun ikke helt har klart å komme seg ut av UD-modus, da hun sammen med sine koalisjonspartnere i Viken sto bak forslaget, som ble vedtatt, om boikott av varer og tjenester fra Israel.

Ingen av disse sakene vekker særlig gjenklang hos Senterpartiets voksende velgerskare. Da er nok 1. nestleder Borten Moe mer på linje med den berømte grasrota:

Utviklingen vil dermed sannsynligvis forsterke den allerede sterke sentraliseringen i Norge. Det er i distriktene produksjonen skjer. Det er der avstandene er størst og rimelig transport er viktigst. Det er der innslaget av administrasjon og byråkrati er minst. Det er der den aktiviteten som lettest vil flyttes ut av landet er, mens byene lettere kan leve av utdanning, administrasjon, handel og service. Den sosiale fordelingseffekten blir sannsynligvis like nitrist som den geografiske. (Nordnorsk debatt)

Det går mot en spennende vår i Senterpartiet. Riktignok er partiet fra gammelt av kjent som «ordførerpartiet» for sine fremragende evner til å bedrive politisk hestehandel, men her synes kløften mellom partiets to nestledere uoverstigelig.

Norge og klima, historien om da landet sporet av

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!


Gå ikke glipp av Dagsorden! Vi er på YouTube og Rumble kl. 21 seks dager i uken. Programmene kan også sees på våre Facebook-sider  og de kan høres og lastes ned som podkast på PodBean. Abonnér og få varsel om ekstrasendinger. Lørdag kveld kommer Kent Andersen og Rebecca Mistereggen med sin uhøytidelige gjennomgang av uken som har gått.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.