Bildet Malmö synagoge.  Foto: Jorchr/Wikipedia

En ny rapport om antisemittisme i Malmös førskoler, skoler og øvrige utdanningsinstustisjoner viser et utbredt hat mot jøder, hvor elever helt ned i 10-årsalderen utsettes for hets. Hatet mot de jødiske elevene kommer primært fra jevngamle elever fra Midt-Østen. Ved en skole utløste historieundervisningen Hitler-mani.

Rapporten Antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och vuxenutbildning av forsker Mirjam Katzin ved universitetet i Lund har avdekket at jødehatet ikke er forbeholdt elevene, men også forekommer blant personalet i skolene.

Rapporten er omtalt av Nyheter Idag.

«Från ett par av informanterna kommer också specifikt berättelser om antisemitisk jargong i personalgruppen», skriver hun.

Rapporten er todelt og består av en intervjudel av skolepersonell og jødiske barn og unge i alderen 10-20 år, samt en spørreundersøkelse. Hensikten var at skolepersonell i grunnskolen og videregående skole skulle ta del i undersøkelsen, men bare 27 av 63 rektorer videresendte undersøkelsen til sitt personell.

Ifølge rapporten har det jødiske samfunnet i Malmö egen liste over skoler hvor jødiske barn ikke kan gå, som følge av antisemittisme. Rapporten inneholder også flere sitater fra intervjuobjekter som viser hvordan arabiske elever helt åpent benytter seg av antisemittisk sjargong.

Judar håller sig ifrån vissa skolor, för att de inte känner sig säkra att gå på vissa skolor. Det finns som en lista över skolor som är okej för judar och inte. Egentligen är alla gymnasieskolor svartlistade utom några få, det är bara så. Man vet ju att det här med Israel/Palestina – man kommer ju få skit för det på de andra skolorna, det är så synd att det ska vara så,

sier en elev.

De jødiske elevene får skylden for Israels-Palestina-konflikten. Rapporten viser at hatet mot jøder og Israel blant de antisemittiske elevene har sitt opphav i hjemmet. Flere foreldre tar barna i forsvar når de konfronteres med antisemittiske holdninger.

[I] ett par fall har föräldrarna varit på elevens sida. Det handlar i dessa fall om familjer från Palestina som hänvisar till konflikten. Det är svårt att nå eleverna när de får det hemifrån och har växt upp med det när de var små. Det är en politisk fråga där man väljer att kategorisera alla judar som onda,

sier en lærer som har gitt opp å ta opp problemet med de antisemittiske elevenes familier.

En rektor beskriver hvordan en jødisk jente måtte bytte skole for å unngå hets, men at det eskalerte igjen da jenta startet i niende klasse:

Det var inte från klasskamrater som hon kände, utan yngre. De skrek och knuffade henne och det var grovt, förnedrande. De andra eleverna tyckte att det var jobbigt men de gjorde ingenting för att hjälpa henne. Så jag som rektor samlade ihop lärarna och mentorer och kallade på föräldrarna. Men det var hemskt, det var som att köra huvudet i väggen,

Sier rektoren og fortsetter:

Föräldrarna tyckte inte att barnen gjorde något fel, de lade Palestinas problem i knät på den här tjejen. De flyttade politiken från Mellanöstern rakt in i klassrummet här och tyckte att det var okej att göra så. De kände att jag inte förstod hur de hade det. Att den judiska flickan inte hade varit i Israel och familjen bott i Sverige i tre generationer, det tog de palestinska familjerna ingen hänsyn till. Föräldrarna ville att jag skulle positionera mig politiskt,

En annen lærer forteller at en elevs respons på undervisning i jødedommen var at jøder ville ta over verden. En lærer ved en annen skole sier antisemittismen sitter dypt hos flere av elevene:

[…] Många kan ju, när man pratar med dem och diskuterar och så, går ju att nå. Men somliga sitter det djupt hos. Så en jude i Malmö är fienden. Alla judar är den stora fienden.

Barn helt ned i 10-årsalderen har opplevd hets og diskriminering på bakgrunn av sin jødiske etnisitet og religiøse overbevisning.

När jag gick i trean [i grundskolan] var jag med om att en kille i klassen sa att man borde skicka en raket till Israel så att alla personer dog där. Jag frågade varför och sa att det är en massa oskyldiga personer där och han sade att hans föräldrar var palestinier, ’de stal vårt land, de är alla hemska personer, alla judar och israeler’,

sier han.

Hyllester til Hitler er heller ikke uvanlig blant arabiske elever. En lærer forteller om arabiske elever som led av Hitler-mani og lot seg inspirere av nazismen som noe bra:

En period var det lite hakkors och lite Hitlervurm. Det var ju arabiska elever som hade en vurm för Hitler och jag bara förmodar och drar slutsatsen att det kommer från judehatet. De hade väl nyligen lärt sig om Förintelsen och fick det till att Hitler var på deras sida på något sätt och att han var bra på något sätt eftersom han hade dödat så många judar. Så det var en period när det var… rätt så absurt. Det kan ju vara någon slags provokation också i det.

Antisemittismen i Malmö er svært utbredt og har vært kritisk i lang tid. Det jødiske trossamfunnet har mer halvert seg de siste 20 årene. I 2019 rapporterte Nyheter Idag at den jødiske menigheten var i ferd med å forsvinne fra byen, som følge av at det bare var ett forsikringsselskap villig til å forsikre trossamfunnets lokaler – til skyhøye priser.

Judiska församlingen kommer inom en mycket snar framtid att försvinna om inget drastiskt görs. Malmö är redan idag en ”No-go-zone” för judar runt om i världen. När Malmö omnämns i media runt om världen så är det alldeles för ofta i anknytning till antisemitism. En Google-sökning på antisemitism Malmö ger 215 000 träffar. Nuvarande satsningar räcker tyvärr inte,

skrev trossamfunnet i 2019.

Det er heller ikke første gang det kommer fram at antisemittisme rammer jødiske elever i Sverige. I 2014 ble den jødiske skolen Vasa Real tagget ned med «jødesvin» og swastika.

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.