Finansminister Jan Tore Sanner påstår at fremtidens innvandring skal bli lønnsom. Jon Helgheim (FrP) mener Sanner snakker mot bedre vitende for å fremme sitt innvandringsliberale syn. Foto: Berit Roald / NTB

I et debattinnlegg i Nettavisen går Jon Helgheim til angrep på finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre. Helgheim mener det er svært alvorlig at finansministeren konkluderer i strid med fakta og påstår at innvandring er lønnsomt for å trumfe igjennom sitt eget politiske ståsted.

Jon Helgheim er innvandringspolitisk talsmann for Frp. Han sier at Jan Tore Sanner tilhører den innvandringsliberale fløyen av Høyre.

Helgheim mener Sanner overser dokumentasjon fra undersøkelser som er igangsatt av norske regjeringer, inkludert Sanners  egen regjering, som Brochman 2-utvalget og den ferske perspektivmeldingen.

I perspektivmeldingen presenterer Sanner oppdaterte tall for innvandrerregnskapet som viser at ikke-vestlig innvandring er enda mer kostbart enn tidligere antatt i Brochmannutvalgene.

Innvandrere fra ikke-vestlige land medfører en livsløpskostnad på hele 14,5 millioner kroner for kvinner og 8,3 millioner kroner for menn.

230 milliarder kroner hvert år

Dermed har de 203.000 ikke-vestlige innvandrere som ankom landet fra 2010-19 påført norske skattebetalere kostnader på over 2300 milliarder norske kroner. Dette utgjør svimlende 230 milliarder hvert år. Dette tilsvarer mer enn hele budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet (220 mrd i 2020).

Men til tross for at Sanners innvandringsregnskap viser at spesielt ikke-vestlig innvandring er enda mer kostbart enn tidligere, konkluderer han med at høy innvandring lønner seg på side 193; «Samlet bidrar en vedvarende høyere innvandring og tilhørende reduksjon i den demografiske forsørgelsesbyrden til noe lavere inndekningsbehov sammenlignet med basisforløpet».

Bakgrunnen er ifølge Finansdepartementet at Sanner tror at fremtidens innvandrere i større grad vil komme fra land som ligner mer på Norge, noe Minerva skrev om 16. februar. Men Helgheim aksepterer ikke Sanners begrunnelse, som ikke stemmer overens med SSBs befolkningsprognose fram mot 2060.

Tvert imot antar SSBs prognose netto utflytting blant personer som ligner på Norge frem mot år 2060 (innvandrere fra Vest-Europa (landgruppe R1) og personer uten innvandrerbakgrunn (landgruppe 0). Mens hele 85 prosent av den resterende nettoinnvandringen vil komme fra ikke-vestlige land (R3) og 15 prosent fra Øst-Europa (R2).

Helgheim beskylder Sanner for å lyve, med hensikt å fremme sin politiske overbevisning.

Pyramidespill

Metoden minner om et pyramidespill, hevder Helgheim.

Sanners metode i Perspektivmeldingen minner om et pyramidespill. Som kjent er et pyramidespill basert på å forlede folk til å tro at noe vil være lønnsomt, mens det i realiteten bare er å betale for en bløff.

Frps talsmann i innvandringsspørsmål avslutter med å beskylde finansministeren for å forlede den norske befolkningen, og i dette pyramidespillet er det våre barn og barnebarn som vil bli sittende igjen med regningen.

Det er dypt alvorlig at finansministeren konkluderer stikk i strid med faktagrunnlaget. Som Finansminister kan ikke Sanner la sitt eget politiske syn trumfe fakta.

Helgeim forstår ikke hvordan dette arbeidet har sluppet igjennom embetsverket i Finansdepartementet, som tidligere har nytt veldig høy faglig respekt. Men Helgheim unnlater dog å nevne at hans eget parti satt i regjering i perioden fra stortingsvalget høsten 2013 til januar 2020. Nylig avgåtte Frp-leder Siv Jensen var finansminister hele denne perioden.

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.