Hanna Relling er styreleder i Norsk Redaktørforening. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Vi har tatt styrets uttalelse til oss. Ordet «løgnere» falt styret tungt for brystet. Det er forståelig. Det er et enkelt ord som utløser en emosjonell reaksjon. Det er andre måter å si ting på. Ordet «løgner» er lite pedagogisk.

Styreleder Hanna Relling er mild i formen. Vi overvar pressekonferansen på teams, der hun la stor vekt på at det skal være høyt under taket.

Document er en underdog i forhold til andre medier. Vi kan være like sterke i sak og unngå de personlige karakteristikkene. Ofte er det snakk om ett ord som tipper reaksjonen.

Jeg registrerer at Relling ønsket forståelse og vide rammer.

Men når dét er sagt: Det er brukt noen begreper i denne saken som fortjener nærmere presisering. Hva betyr «undergraving av tillit til mediene»? Der kunne vi ønske oss at Relling eller andre utdypet hva de la i en slik formulering.Vi vil bestride at det finnes en definisjon på hvem som er demokrater i dagens USA. Jeg går ut fra at det er ubestridelig at det finnes en dyp kløft i dagens vestlige samfunn mellom topp og bunn, og den er bare blitt større. Er det bare den ene siden som skal få lov til å påpeke det?

Ville det ikke da være klokt å ha en nettavis som ser saken fra the underdogs side?

Det er et faktum at norske medier er anti-Trump i den grad at de har vært ute av stand til å forstå Trump og Trumps Amerika.

Når de andre mediene kritiserer oss, er det ett spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på: Leser de oss jevnlig, slik at de kan danne seg en oppfatning av hva vi står for? Vårt inntrykk er at svaret er nei. Da blir det vanskelig å samtale. Da kan det være lett å sette negative karakteristikker på det som er en politisk motsetning.

Vi har i dag rapportert om dokumenter fra Southeaster Legal Foundation som viser at daværende FBI-sjef James Comey sendte inn en søknad om overvåkning av Trump-medarbeider Carter Page som han visste bygget på en ikke-verifisert rapport. Hvordan vet vi det? Jo, fordi Comey samme dag skrev til Director of National Intelligence at de ikke hadde klart å verifisere rapporten, som var utarbeidet av Christopher Steele, en britisk spesialist på kontraspionasje tilknyttet MI6.

Hvorfor er dette viktig? Fordi det er del av et større komplott som Obama iverksatte først for å ødelegge kandidat Trump, senere presidenten. Det er fullt mulig å se alt som fulgte – to riksrettssaker og Mueller-rapporten, som del i denne undergravingen.

Men hvis man kun leser norske medier, er det ikke mulig å se en slik sammenheng.

Hvis 70 prosent av Republikanerne håper Trump stiller i 2024, ville det ikke da være lurt å sette seg bedre inn i hva hans velgere og en rekke nye medier mener? Disse mediene kan dokumentere sine synspunkter.

Vi har så langt ikke registrert at norske medier viser en slik interesse. Derfor er det blitt flere Document-lesere. USA-dekningen har trukket stadig flere lesere. Og nei: Trump er ikke historie.

Det er derfor viktig at norske medier forstår Trump på hans egne og hans velgeres premisser, ikke på hans fienders premisser.

Det ønsker vi å bidra til.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂