Varin Hiwa er leder for Oslo AUF. Hun er glad for at Kulturetaten erkjenner feil, uten å nevne Oslo AUFs ansvar for skandalen. Foto: AUF.

Etter at VG avslørte at Oslo AUF har fått urettmessig støtte i millionklassen, har Kulturetaten i Oslo kommune undersøkt saken nærmere. De konkluderer med at Oslo AUF har fått 1,5 millioner kroner i støtte som de ikke hadde krav på. Document omtalte skandalen i en kommentar av undertegnede 20. januar:

Det er på nåværende tidspunkt uavklarte ansvarsforhold. Men det virker åpenbart at Oslo AUF burde ha klart å rette opp i denne saken i løpet av en såpass lang periode, som strekker seg over flere år. Om det er på grunn av manglende vilje eller evne, er egentlig nokså uinteressant. I praksis er det snakk om omfattende svindel. Det er et klassisk eksempel på tilkarringsvirksomhet (rent seeking).

Det er ikke en helt vill tanke at medlemskap for 10 kroner startet som et stunt, et enganstilfelle for å booste medlemstallene, men da skattepengene rant inn på kontoen til Oslo AUF, ble stuntet videreført, på ubestemt tid.

Er det dette Oslo AUF kaller dugnad?

Grafser AUF fremdeles til seg offentlige midler urettmessig?

Kulturetatens direktør sier i en e-post til VG:

– Vi har konkludert med at AUF ikke oppfylte forskriftenes vilkår for å få tildelt driftstilskudd, og skulle ikke ha fått innvilget tilskuddene de har fått.

Tilskudd til ungdomsorganisasjoner krever blant annet at medlemmer som utløser krav om støtte, skal ha betalt minst 50 kroner i årskontingent og være under 26 år gamle. Siden AUF har vervet medlemmer med en kontingent på 10 kroner og bestikkelser i form av Stratos, så er ingen av medlemmene i ungdomspartiet i Oslo AUF støtteberettiget, ettersom ordinære medlemmer utgjør mindre enn 60 prosent av de tellende medlemmene.

– Organisasjonen har ikke hatt 60 prosent medlemmer som er under 26 år og som betaler minimum 50 kroner i medlemsavgift, slik regelverket krever, skriver Slyngstad til VG.

Kulturetaten har derfor konkludert med at Oslo AUF har fått 1,5 millioner kroner utbetalt i støtte som de ikke hadde krav på. Slyngstad innrømmer dog at Kulturetaten også har begått feil i prosessen, noe han beklager.

AUFs revisor BDO innrømmer at også de har gjort feil. AUF på sin side hevder fortsatt at de handlet i god tro og er fornøyd med Kulturetatens erkjennelse.

– Glad for at Kulturetaten erkjenner feil. Det er bra at kommunen er tydelige på at vi har levert det vi skal. Nå skal vi fremover fortsette å ha god dialog med kommunen og revisor, skriver Varin Hiwa, leder av Oslo AUF, i en e-post til VG.

Dialog løser alle problemer for unge politikere. Men uvitenhet er ikke det samme som uskyld. Fra kommentaren 20. januar:

Hvis man bryter loven, kan man ikke bruke som argument at man ikke visste at det var ulovlig. Alle borgere dømmes ut fra lovens bokstav, uansett om man kjenner loven eller ikke. Prinsippet er at vi har en plikt til å kjenne til lover og regler, man burde ha visst. Og kravene for å motta støtte er klart uttrykt i forskriftens paragraf 3d, som Oslo AUF selvsagt burde kjenne til.

Klima Antiklimaks – boken alle skattebetalere trenger:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂