Folk begynner å samle seg i Washington foran den store mønstringen onsdag 6. januar. Elitens avvisning av alle forsøk på å få den i tale om valgsvindelen, har bare økt motstanden. Foto: Jacquelyn Martin/AP/Scanpix

Valget på de to senatsplassen fra Georgia er et skjebnevalg. Hvis Demokratene får flertall også i Senatet står de fritt til å endre USA fundamentalt, noe minoritetsleder Chuck Schumer åpent har skrytt av at de skal og vil.

Så sent som mandag sa Speaker of the House, Nancy Pelosi, at Washington D.C må få full delstatsstaus og dermed to senatorer. Puerto Rico skal få det samme. Dermed vil Demokratene være sikret flertall i forsamlingen som grunnlovsfedrene ville skulle være en brems både på Representantenes hus og Det hvite hus.

En utvidelse av Senatet er bare begynnelsen. Demokratene vil utvide høyesterett slik at det blir et redskap for konstitusjonell endring.

Det er en avgrunn mellom den konstitusjonalisme som Trump går inn for, og den progressive fortolkning Obama gikk inn for.

Demokratene bruker fortidens synder som kamuflasje for sin revolusjon. Obama snakker om Sørstatene og slaveri, men glemmer å fortelle at det var hans eget parti som var slaveeierpartiet. Det er flere trekk ved dagens radikale Demokrater som minner om fortiden: En grenseløs arroganse og maktbrynde.

Demokratene snakker om å avskaffe valgmannskollegiet og innføre én mann – én stemme, slik at de folkerike statene bestemmer alt. Det vil være det samme som å avskaffe proporsjonaliteten som gjør at det er noen vits i å stemme i Finnmark. Men et system hvor kjøttvekta bestemmer, vil det ikke være noen vits i å stemme i de folkeskrinne delstatene eller fylkene.

Den progressive siden glemmer å fortelle dette. De venter til resultatet foreligger. Da er det for sent å gjøre om.

Skulle Demokratene klare å forandre USA fra republikk med checks and balances til et direkte demokrati, vil det være over og ut med Amerika slik vi kjenner det. Da vil landet bli revet i filler av motsetninger, slik vi ser tendenser til i Vest-Europa.

Politikken er allerede et spill mellom partier som er enige om å holde spillet gående, uavhengig av hva velgerne måtte mene. De alvorlige problemene blir knapt berørt.

Under dekke av å være et superdemokrati som kvoterer inn nye grupper, blir demokratiet ødelagt.

I Georgia er det dokumentert mange bevis på valgsvindel. Mest grell er videoen der valgmedarbeidere trekker frem store kofferter  skjult under bordene, når observatører og journalister er sendt hjem.

Guvernør Brian Kemp og First Secretary Raffensperger har nektet å la stemmemaskinene til Dominion bli underkastet rettsteknisk granskning.

Og bakom synger George Soros

Bak valgsvindelen står Kina og George Soros. Paul Sperry har detaljene:

Anti-Trump-medienes totale blokkering av all valgsvindelen er en bekreftelse på at noe råttent har funnet sted.

Paul Sperry hadde flere kompromitterende avsløringer, som gir Trump rett.

Dominion og guvernørens stab går over i hverandre. Den ene hånden smører den andre.

Det er opplysninger som dette som gjør at velgerne bare føler forakt for politikerne.

Brian Kemp og Raffensperger står æreløse tilbake. De solgte sin delstat for tretti sølvpenger.

Georgias velgere får med seg denne korrupsjonen, selv om norske medier legger lokk på den, og det øker oppslutningen om Trump.

Skulle det bli et rettslig oppgjør i en delstat som Georgia, vil mange av dem havne bak lås og slå.

Derfor stritter de imot alle granskninger. Loven sier at valgresultat og stemmesedler skal oppbevares i 22 måneder, men mange steder er de allerede slettet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.