Den ene spennende stemmen etter den andre dukker opp i USA. Det er bare å suge til seg og lære. Et nytt bekjentskap er Tracy Beanz, som driver uncoverdc.com og podcasten Dark to Light. Hvor kommer alle disse nye stemmene fra, og hva er det som driver dem? Det gir Tracy Beanz et godt eksempel på.

Hun forklarer at amerikanere flest har trodd på institusjonene, at de fungerte etter hensikten. Langsomt har det gått opp for dem at politikerne lyver og i virkeligheten står for noe helt annet enn det de sier. Det har vokst frem en politikerklasse og et byråkrati som har løsrevet seg fra folket. De vet best. De trenger ikke lenger folket.

Svært mange har fått «undervisning» av medienes hardkjør mot Trump under valgkampen i 2016. Hillary var ikke noen lovable person. Folk fikk sympati for en kandidat som ikke ga seg, men slo tilbake.

Dermed var scenen satt for Demokratene og medienes hardkjør mot president Trump. Det var full resistance fra første dag. Obama satt i januar og planla med sine medarbeidere hvordan han skulle ødelegge den innkommende admininstrasjonen. Det var slett ingen «transition».

Avsløringene har kommet drypp-drypp i fire år. Demokratene og mediene lovte at det ville komme dokumentasjon på at Trump hadde samarbeidet med Putin. To år med spesialetterforsker Bob Mueller, 40 FBI-agenter og 20 advokater ga ingenting. De som fulgte med, begynte å forstå tegningen.

Dokumentasjonen på valgsvindel henger derfor ikke i løse lufta. Den er en fortsettelse av maktmisbruket som har pågått i fire år, bare enda frekkere.

Amerikanere som bryr seg om republikken, forstår at dette er et eksistensielt spørsmål: Hvis de ustraffet kan stjele et valg, har de kuppet systemet og demokratiet. Først tok de institusjonene: Det er ikke lenger likhet for loven i USA. Så stjal de demokratiet.

Som Steve Bannon sier: Vi kan ikke tape denne kampen.

Det er denne erkjennelsesprosessen Tracy Beanz forklarer godt.

Mange europeere som kommer i kontakt med amerikansk politikk, spisser også ører. De forstår at dette har relevans for dem også. Hovedstrømsmediene er nesten uten unntak for Biden og korrupte Demokrater. Når folk ikke forstår alvoret i det som skjer i USA, er det fordi også vesteuropeiske medier er blitt korrupte.

Beanz forteller noe som burde skremme vannet av CNN, Biden og Big Tech: Når folk først er blitt vekket, lar de seg ikke kue igjen. Amerikanerne forstår at hvis de ikke tar opp kampen, vil de leve under et tyranni. Hele USAs tilblivelse er en kamp mot tyranniet. Nå er vi der igjen. Det står enda dårligere til i Vest-Europa enn i USA. Men vi kan lære.

Mediene har gått inn i en helt ny rolle under Obama: De er utøvere og forsvarere av makt, ikke kritikere. De skaper en bløff om at de representerer flertallet. I virkeligheten er det bare 1–2 prosent av befolkningen, sier Beanz.

Over tid vil dette få store konsekvenser for medienes posisjon.

Stemmer som Tracy Beanz er en stor inspirasjon. De dukker opp som paddehatter i USA.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.