«Ocean Viking» på havnen i Porto Empedocle den 6. juli 2020. Foto: Fabio Peonia / LaPresse via AP / NTB.

Det norske skipet «Ocean Viking», som den franske NGO-en SOS Méditerranée har benyttet til transport av migranter i Middelhavet, er frigitt etter fem måneders arrest, melder TG Sky 24.

«Ocean Viking» ble tatt i administrativ arrest på havnen i Porto Empedocle på Sicilia den 2w. juli, etter at inspeksjoner ombord brakte det på det rene at skipet ikke tilfredsstilte lovens krav til fartøy som skal drive søk- og redningsvirksomhet.

SOS Méditerranée har hele tiden anklaget italienske myndigheter, sannsynligvis med rette, for å å ha brukt regelverket som et påskudd til å drive migrasjonspolitikk. Men nå har utstyret ombord blitt utbedret på et verft i Augusta på Sicilia, for slik å oppfylle kravene som italienske myndigheter har satt. Dermed er skipet frigitt fra arresten.

Således ligger alt til rette for at «Ocean Viking» snart kan returnere til havområdet utenfor Libya, hvor migranter og menneskesmuglere bare venter på en sjanse til å ta opp igjen mennesketrafikken. Men det norske skipet skal først en tur innom Marseille for å bunkre og hente mannskap.

Dermed vil den italienske regjeringen uunngåelig få en ny runde med varme politiske poteter å hanskes med på nyåret.

Fra april vil «Ocean Viking» få selskap av «Mare Jonio 2», et opprinnelig norskprodusert skip som den italienske NGO-en Mediterranea Saving Humans har satt i stand med tanke på å transportere opp mot 1000 migranter. I forrige uke ble det kjent at dette skipet befant seg på et verft i Bremen for installasjon av svært avansert utstyr.

 

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.