En gruppe migranter er kommet til havnen i Dover den 7. desember 2020. Foto: Gareth Fuller / PA via AP / NTB.

Den britiske regjeringen endrer fra 1. januar asylreglene slik at personer som kommer til landet via et trygt tredjeland, ikke lenger vil få rett til å søke asyl i Storbritannia, skriver The Guardian.

Kunngjøringen av regelendringen ble gjort på offisielle nettsider uten at det ble gitt noen pressemelding.

Regelendringen omfatter dermed også båtmigranter som kommer til øyriket over Den engelske kanal via Frankrike. Dermed har den britiske regjeringen hjemmel til å uttransportere migranter, uten at en asylprosess i seg selv kan skape forsinkelser.

The UK government will be able to remove refused asylum seekers not only to the third countries through which they have travelled, but to any safe third country that may agree to receive them, an explanatory memo states.

Uttransportering krever imidlertid at tredjelandet eller en helt annen stat er med på notene:

However, the changes highlight a significant hurdle for the UK government: claims will only be treated as inadmissible if the asylum applicant is accepted for readmission by the third country through which they have travelled or another safe state agrees to take them.

De nye reglene, som erstatter Dublin-reglene idet Storbritannia forlater EU, endrer ikke desto mindre migrantenes rettslige status i Storbritannia.

En planlagt uttransportering av 40 migranter som var kommet over Kanalen, ble nylig avbrutt av advokater som hevdet at den var menneskerettsstridig, skriver The Times.

8000 migranter er kommet til Storbritannia i båt over Dover-stredet hittil i år.

 

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.