Merete Røsvik gjør seg igjen bemerket.

Ordet fakta brukes som et sesam-sesam, som om det var en standard man lett kan oppnå. Man stiller ikke spørsmål ved om det er mulig å fastslå fakta. I de fleste tilfeller er «fakta» omstridt eller kan åpne for ulike tolkninger. Det er derfor alarmerende at både myndigheter og innsidere slår om seg med faktabegrepet som om det var noe man enkelt kan støtte seg til. Fakta synes bare å være et spørsmål om vilje.

Nå er det redaktøren av Prosa, Merete Røsvik, som slår til lyd for en offentlig finansiert ordning for faktasjekking av sakprosabøker før de utkommer.

– Kunne det være en idé å opprette en offentlig støtteordning for faktasjekking av bøker? spør Prosa-redaktør Merete Røsvik i en lederartikkel i tidsskriftets nyeste nummer, ifølge Klassekampen.

Bakgrunnen er striden om Marthe Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?»

Overfor Klassekampen utdyper Røsvik at hun gjerne skulle sett at forlagene la mer penger i arbeidet med sakprosabøker.

– Jeg ser for meg at forlagene kunne fått mulighet til å søke om støtte til dette, særlig når det gjelder de mest kompliserte utgivelsene. Det ville gitt forlagene rom til å betale dedikerte faktasjekkere som kunne gått helt ned på detaljnivå, som å kvalitetssikre sitater og referanser.

Forslaget vinner ingen støtte blant forleggerne Klassekampen har snakket med.

Sjefredaktør i J.M. Stenersens forlag, Cathrine Sandnes, mener det allerede finnes gode rutiner for faktasjekking i ethvert seriøst forlag. Sjefredaktør Tuva Ørbeck Sørheim i Kagge sier hun ikke klarer å se at det er statens ansvar å bidra til forlagenes faktasjekking.

Røsvik gjorde seg bemerket med først å bestille og så avslå å trykke en anmeldelse av Halvor Foslis bok Mot nasjonalt sammenbrudd. Det fremgikk av korrepondansen med den rutinerte anmelderen at Røsvik ikke likte innholdet. Anmeldelsen ble omarbeidet en gang, men den var likevel ikke negativ nok, og det endte med at Røsvik nektet å trykke den.

Avslaget vakte oppsikt. Forsøket på å styre anmeldelser helt frem til dørstokken falt ikke i god jord. Hvis staten skal finansiere faktasjekking av fagbøker, hvem vil i så fall bli godkjent som autoriserte? Forslaget reiser en rekke problemstillinger. Ikke minst: Hvor dypt og bredt skal staten favne i kulturlivet?

 

Prosa-redaktøren tegner et falskt portrett av Halvor Fosli

Redaktør stoppet anmeldelse av Foslis bok av politiske grunner. Rolness: – Ynkelig og urovekkende

Prosa-redaktøren gir flere glimt fra sitt intellektuelle totalhavari

 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.