Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er stadig på jakt etter nye medlemmer. Hva er det foreningen kan lokke med?

Er du forfatter og/eller oversetter, ønsker deg stipender, skrivestuer, billige bøker, gratis rådgivning og givende og morsomt, faglig fellesskap – OG en forening som jobber for dine faglige interesser? Bli medlem i NFFO i dag!

Foreningen skal fremme og samordne medlemmenes faglige og økonomiske interesser og arbeide for god faglitteratur og trygging av ytringsfriheten.

Du som skriver fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk eller oversetter sakprosa: NFFO jobber kontinuerlig for sakprosaens kår i Norge.

NFFO utgir Prosa, Norges største litteraturtidsskrift. Tidsskriftets redaktør Merete Røsvik ønsker ikke at det skal anmelde bøker utgitt av medlemmer i NFFO dersom de går på tvers av hva hun selv mener politisk. Konkret handler det denne gang om en bokomtale av Halvor Foslis bok Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid (Dokument Forlag), skrevet av Per Hem. En bokomtale hun etter to runder med Hem, som hun ikke synes er kritisk nok mot innholdet i boken, bestemmer seg for å bruke.  Men siden ombestemmer seg.

Eg sende meldinga til redaksjonsrådet og sa eg var i tvil om eg ville trykkje teksten. … Alle fem var samde i at eg ikkje burde gje boka denne typen merksemd. … Eg fekk ei eintydig attendemelding frå redaksjonsrådet om at analysen ikkje var god nok. (Intervju med redaktøren i Dag og Tid, 3.7.2020).

Eg er nok blant dei som meiner at ikkje alle har rett til å kome til orde, eller ikkje synest det er likegyldig kven ein gjev merksemd. Eg ønskjer å bruke sjansen eg har aktivt. Dette handlar ikkje berre om kva som blir gjeve merksemd, men måten det blir gjort på. …  Ikkje alle har rett til å kome til orde. (Dag og Tid, 2020).

Jeg går ut i fra at redaktøren her sikter til medlemmene i NFFO. Til deg Merete Røsvik: Du er sikkert en hyggelig person, men din beslutning om å nekte bokomtale av bøker du ikke liker fremstår ytterst lite gjennomtenkt. Kanskje redaktørjobben ikke er den rette for deg? Om du har et redaksjonsråd bestående av plattenslagere så fritar det deg ikke fra å måtte stå for de beslutninger du alene/med påholden penn tar.

Redaktøren grunngir sin beslutning om å ikke ville ta inn bokanmeldelsen på denne måten:

Det er rett og slett fordi eg har skifta syn på kva det signaliserer at eg gir plass til ei såpass alarmistisk bok som dette, frå Document forlag som representerer politiske haldningar eg meiner ikkje bør få etablere seg som ’innafor’.

NFFO, og Prosa, er i ferd med å tømme begreper for innhold (trygging av ytringsfriheten, medlemmenes faglige interesser, sakprosaens kår), og seiler slik jeg ser det under falskt flagg. Siden Prosa blir talerør for redaktørens påstander, og representerer politiske holdninger jeg mener ikke bør få etablere seg som ’innafor’, det være seg i Prosa eller i NFFO, sier jeg med dette opp mitt medlemskap i NFFO. Jeg ønsker ikke å bli assosiert med en forening hvis politikk er å begrense ytringsfriheten.

Årlig kontingent spart ved å si opp mitt medlemskap vil bli donert til Dokument.no til trygging av ytringsfriheten.

Asbjørn Kärki Ulvestad, medlem NFFO 20479

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.