– Document forlag representerer politiske haldningar eg meiner ikkje bør få etablere seg som «innafor», proklamerer Prosa-redaktør Merete Røsvik. Foto: Privat

Redaktøren for Prosa Merete Røsvik nekter å publisere en anmeldelse av Halvor Foslis bok «Mot nasjonalt sammenbrudd» fordi den er utgitt på Document forlag.

– Nok et ynkelig og urovekkende tilbakeskritt for ytringsfriheten i Norge, kommenterer skribent og forfatter Kjetil Rolness.

Anmeldelsen, som Prosa hadde bedt Per Hem om å skrive, var ferdig redigert og klar for trykking da redaktør Røsvik trakk seg fra avtalen med Hem, skriver Dag og Tid.

I en epost til anmelderen skriver Røsvik:

«Det er rett og slett fordi eg har skifta syn på kva det signaliserer at eg gir plass til ei såpass alarmistisk bok som dette, frå Document forlag som representerer politiske haldningar eg meiner ikkje bør få etablere seg som ‘innafor’. Det utløysande for at eg ombestemte meg, var at eg las Bjørn Stærks bok Ytringsfrihet annotert»

Røsvik viser til at hun har spurt Prosas redaksjonsråd til råds, og at «(…) alle fem var samde i at eg ikkje burde gje boka denne typen merksemd».

Anmeldelsen ble skrotet etter at den var blitt revidert og klar for trykk. Røsvik syntes ikke anmeldelsen var kritisk nok.

– Eg tenkte at Per Hem kunne gje ein god og kritisk analyse av argumentasjonen i boka. Den første teksten han leverte, oppfatta eg som ei ukritisk formidling av innhaldet i boka, med berre nokre få, lite substansielle innvendingar. Det var ikkje den typen kritisk analyse eg hadde bede om. Eg sende ei lang tilbakemelding der eg oppmoda han om å gå meir inn i påstandane og argumentasjonen, sier Røsvik til Dag og Tid.

Snudde etter å ha lest bok om ytringsfrihet

Først var redaktøren fornøyd, men så leste hun en bok om ytringsfrihet; Bjørn Stærks «Ytringsfrihet annotert – en kranglete bok om krangling». Etter det var hun ikke fornøyd lenger.

– Framleis hadde eg ikkje ein slik tekst eg hadde ønskt, men under tvil valde eg å fokusere på det positive og sa eg ville publisere. Etter at eg las boka av Bjørn Stærk, følte eg meg ikkje komfortabel med avgjerda eg hadde teke. Eg sende meldinga til redaksjonsrådet og sa eg var i tvil om eg ville trykkje teksten. Eg fekk ei eintydig attendemelding frå redaksjonsrådet om at analysen ikkje var god nok.

Redaksjonsrådet består av kommentator Hege Ulstein, journalist Eivind Torgersen, språkforsker Toril Opsahl, professor Håvard Friis Nilsen og oversetter Eve-Marie Lund.

Det som gjør denne saken så spesiell er at anmeldelsen ble trukket på et svært sent tidspunkt, sier Per Hem til Dag og Tid.

– For meg har saka to aspekt. Det eine er det frie ordet. Røsvik kallar Foslis bok alarmistisk utan å ha lese henne, og er det ei god grunngjeving for ikkje å melde ei bok? Bokmeldinga mi er ganske kritisk, og eg trur ikkje Fosli ville ha vore veldig nøgd med henne. Men eg gav ikkje Fosli dødsstøyten, slik eg trur Røsvik hadde håpa på.

Dag og Tid har spurt Røsvik om avgjørelsen innebærer at Prosa vil avvise alle bøker fra Document Forlag.

– Så langt har eg ikkje tenkt, men dersom bøkene som kjem derifrå står i stil med nettstaden, er det nok ikkje dei eg vil kaste meg over først, sier redaktør Røsvik, som også er litteraturkritiker i Klassekampen.

– Et ynkelig og urovekkende tilbakeskritt for ytringsfriheten

Prosa-redaktørens beslutning har vakt en viss oppsikt og kritikk. Kjetil Rolness er en av de kritiske:

Det er altså en politisk avgjørelse. Inspirert av en forfatter som tidligere var forkjemper for ytringsfrihet, men som nå er blitt talsmann for ikke gi oppmersomhet til «farlige ideer» som kan skade muslimer og innvandrere. Redaktøren tok avgjørelsen etter å ha konferert med redaksjonsrådet. Alle fem – deriblant Dagavisens kommentator Hege Ulstein – var enige om at man ikke burde gi boken «denne typen oppmersomhet».

Dette skjer altså i regi av Norsk Faglittær Forfatter- og oversetterforening, som burde ha ekstra grunn til å stå på ytringsfrihetens side, og ønske omtale og vurdering også av kontroversielle bøker (så lenge de ellers er seriøse). Og som også burde ha vett til å behandle bokanmeldere bedre enn dette.

Det hører også med til historien at Fosli er tidligere redaktør i Prosa, og den som fikk tidsskriftet opp og stå i sin tid. Nå ledes det av prinsippløse folk som vil smalne inn diskusjonen om et av det største stridstemaene i Norge. Og som det faktisk skrives få bøker om. Nok et ynkelig og urovekkende tilbakeskritt for ytringsfriheten i Norge.

 

Halvor Fosli er kulturredaktør i Document.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.