Hovedstrømsmediene fortsetter med latterliggjøringen av President Trump og alle som videreformidler en overveldende mengde av vitnemål som reiser stadig større tvil om deres fremstilling av det amerikanske presidentvalget som fritt og uten fusk. Derfor fortsetter vi like ufortrødent med å vise at de tar feil. Les Document og se Dagsorden!

I kveldens sending viser Hans Rustad og Geir Furuseth tre klipp som dere ikke kan finne i andre norske medier. At så ikke skjer kan umulig skyldes inkompetanse alene, selv om det nok er en del av årsaken. Med dagens teknologi er det en smal sak, egentlig for hvem som helst, å hente frem videoer fra offentlige høringer om gjennomføringen av valget, og på den måten skaffe seg et eget innblikk i hva som skjer i USA. Mange av Documents lesere gjør dette på egen hånd, og redaksjonen mottar daglig tips fra flere slike sannhetssøkere.

Når norske medier ukritisk stort sett holder på med etterplapring av hva amerikansk MSM som CNN og AP pumper ut, er det på sin plass å snu deres ord om Document som «konspiratoriske» mot dem selv:

Ved sin konsekvente hvitvasking av det amerikanske valget, er norske medier selv konspirasjonsteoretikere!

Dem om det. I dagens sending bringer vi en utredning om hvordan Demokratene i demokratiets vugge, Pennsylvania, åpnet opp for massiv valgfusk ved at de i 2019 endret delstatslovgivningen for poststemmer ved valg. Den demokratiske guvernøren og flertallet i Pennsylvanias egen høyesterett sørget for å rydde av veien alle «checks and balances» for slik stemmegivning. Alt som før oktober 2019 ville bli regnet som valgfusk, ble tillatt etter denne lovendringen.

Ut forsvant kravet om at stemmesedlenes signatur måtte samsvare med signaturen den stemmeberettigede hadde avgitt til delstatens valgmyndigheter, bort med krav om at poststemmene måtte være poststemplet og/eller mottatt innen visse frister, osv, osv.

Hvorvidt delstatens republikanske lovgivere sov eller ble tatt på senga, er ikke godt å si, men faktum er at først noen uker etter valget gikk den republikanske kongressrepresentanten Mike Kelly med flere til retten for å få delstatslovgivningen underkjent. Saken gikk fort gjennom det lokale rettsapparatet, og havnet i delstatens egen høyesterett. Der ble søksmålet avvist, med den begrunnelse at delstatslovgivningen krever at innsigelser mot (delstats-) lovendringer må fremføres innen 180 dager etter loven ble vedtatt.

Uvitende eller ignorant om sammensetningen av Pennsylvanias høyesterett, tok nok også norske lesere dette som et bevis på at Trump og hans venner hadde lite å fare med. Omtrent slik som det fremstilles i den erkeliberale britiske avisen, The Guardian:

In the latest Republican lawsuit attempting to thwart president-elect Joe Biden’s victory in the battleground state, the state supreme court unanimously threw out the three-day-old order, saying the underlying lawsuit was filed months after the law allowed for challenges to Pennsylvania’s year-old mail-in voting law.

Justices also remarked on the lawsuit’s staggering demand that an entire election be overturned retroactively. “They have failed to allege that even a single mail-in ballot was fraudulently cast or counted,” justice David Wecht wrote in a concurring opinion. (The Guardian)

Vel, jussen er ikke så enkel. For hva hvis loven, den endrede, i Pennsylvania bryter med den amerikanske grunnloven? Hva da? Les hva de skriver i American Thinker:

The Pennsylvania law is not only clearly in violation of the Pennsylvania Constitution but almost certainly of the U.S. Constitution as well. If a state legislature creates an election law that violates its own state constitution, and this unconstitutional law contributes to determining the outcome of a presidential election, this becomes the concern not only of the people of Pennsylvania but of all Americans.

Pennsylvania-loven er ikke bare tydelig i strid med Pennsylvanias egen grunnlov, men nesten helt sikkert også den amerikanske grunnloven. Hvis en statlig lovgiver oppretter en valglov som bryter med sin egen statlige grunnlov, og denne grunnlovgivende loven bidrar til å bestemme utfallet av et presidentvalg, blir dette ikke bare bekymring for folket i Pennsylvania, men for alle amerikanere.

Derfor har da også USAs høyesterett, ved Assosciate Justice Samuel A. Alito bestemt at de vil se på saken fra Pennsylvania. Opprinnelig ga de Pennsylvania til onsdag med å svare på innsigelsene til Kongressrepresentant Kelly et al. Men, siden det ville ha satt bom for alle muligheter til å endre sammensetningen av delstatens valgmenn, for ikke å si endre valgresulatet, ble fristen søndag flyttet frem til kl ni, tirsdag morgen, amerikansk tid.

The U.S. Supreme Court moved up a key deadline Sunday for Pennsylvania officials to respond to a last-minute bid by one of President Donald Trump’s top boosters in Congress to decertify the state’s elections results.

Previously, Associate Justice Samuel A. Alito Jr., who oversees emergency matters arising out of Pennsylvania for the court, had given state election administrators until Wednesday to file their response to the appeal from U.S. Rep. Mike Kelly, R-Butler, who has argued that Pennsylvania’s vote-by-mail law is unconstitutional and that every mail ballot cast in the state should be thrown out.

But on Sunday, Alito moved up the schedule in Kelly’s case by a day, ordering state officials to respond by 9 a.m. Tuesday, instead.

The difference of just a day is significant, given that the previous deadline of Wednesday fell one day after what is known as the “safe harbor date,” the federal cutoff date for states to resolve any remaining election disputes and lock in their slate of electors for the Dec. 14 Electoral College vote.

USAs høyesterett flyttet søndag en nøkkelfrist for tjenestemenn i Pennsylvania til å svare på et søksmål fra en av president Donald Trumps fremste tilhengere i Kongressen for å omstøte delstatens valgresultater.

Tidligere hadde Dommer (Associate Justice) Samuel A. Alito Jr., som fører tilsyn med  hastesaker fra Pennsylvania rettssystem, gitt statlige valgadministratorer til onsdag å sende inn sitt svar på anken fra den amerikanske representanten Mike Kelly, R-Butler, som har hevdet at Pennsylvanias lov om stemmegivning er grunnlovsstridig, og at alle poststemmer i delstaten burde forkastes.

Men på søndag flyttet Alito opp timeplanen i Kellys tilfelle med en dag og beordret statlige tjenestemenn til å svare innen klokken 9 tirsdag, i stedet.

Forskjellen på bare en dag er betydelig, gitt at den forrige fristen på onsdag falt en dag etter det som er kjent som «safe harbour date», den føderale avskjæringsdatoen for stater for å løse eventuelle gjenværende valgtvister og låse deres valgliste for valget 14. desember.

Vi synes valget i USA er spennende, og vi anser det overhode ikke for avgjort! Les, lytt og se Document:

 

Snart vil Document være tilgjengelige på enda flere plattformer. Vi legger ikke skjul på at vi trenger hjelp til å få til dette.

Lik og del, abonnér og få oss ut til enda fler!  

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.