Fungerende kommuneoverlege Brita Øygard har tatt en ukes velferdspermisjon. Hvem som er fungerende kommune- og smittevernoverlege i hennes fravær, er ikke kjent. Foto: Marit Hommedal / NTB

Etter press fra blant annet Sp’s helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, gjør nå Bergen kommune retrett og innlemmer smittevernoverlegen i kommunens kriseledelse. Helomvendingen kommer etter flere uker med sterk turbulens i kommunehelsetjenesten. Samtidig tar fungerende smittevernoverlege en ukes velferdspermisjon.

Kaoset synes fullkomment etter at kommunens fungerende smittevernoverlege Brita Øygard i dag ble innvilget en ukes velferdspermisjon:

Fungerende kommuneoverlege Brita Øygard tar en ukes velferdspermisjon, melder Bergens Tidende.

I et automatisk svar fra hennes epost står det, ifølge BT , at årsaken er «krevende uker for mange gode kolleger, og for meg selv».

Øygard har vært fungerende kommuneoverlege siden 27. november og skal i utgangspunktet ha rollen i tre måneder. Hun fungerer samtidig som smittevernoverlege i kommunen. (NTB)

21. november sa smittevernoverlege i Bergen, Karina Koller Løland, opp sin stilling, I forrige uke sluttet så to ansatte til, og torsdag sa alle de gjenværende ansatte ved kommunelegens kontor opp sine stillinger (Bergensavisen, bak mur).

Kl. 07.59 mandag morgen kom denne meldingen på NRKs nettsider:

Sp vil tvinge Bergen til å ta kommuneoverlege inn i kriseleiing

– Erfaringa frå Bergen viser at lova må slå fast at kommuneoverlegen skal sitte i kommuneleiinga.

Det seier Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe.

Ho meiner at bråket i byrådavdeling for helse i Bergen den siste tida viser at hennar eige parti gjorde ein feil då folkehelselova vart vedteken under Stoltenberg-regjeringa i 2011.

Kl. 11.13 kom så NTBs melding (sitert ovenfor) om at den fungerende kommune- og smittevernoverlegen i Bergen, Brita Øygard, får innvilget en ukes velferdspermisjon.

Vel en time senere (kl. 12.21) kom så meldingen om at Bergen kommune har snudd:

Helsebyråd Beate Husa (KrF) går inn for at smittevernoverlegen samt medisinsk fagsjef i kommunen skal inkluderes når det etableres kriseledelse.

– Jeg har anbefalt, dersom det etableres kriseledelse, at smittevernlegen blir en del av kriseledelsen, sa Husa på en pressekonferanse mandag.

– Det er min mening at smittevernlegen har fått mulighet til å gi sine innspill, men jeg vil ikke at det skal være tvil om at smittevernoverlegens anbefalinger når fram til byrådet samlet.

Hun sa også at dersom byrådet ønsker å innføre eller fjerne tiltak, skal smittevernlegen få mulighet til å informere hele byrådet direkte om sine vurderinger. (NTB)

Vi har ikke lykkes i å finne ut hvem som nå er fungerende smittevernoverlege i Bergen kommune i Brita Øygards fravær.

Tre av fire sluttet

Som om ikke dette var nok, kan NTB også melde om bråk ved avdelingen for øyeblikkelig hjelp.

Bergen: Tre av fire sykepleiere ved ØHT har sluttet det siste året

Siden høsten 2019 har tre firedeler av alle sykepleierne ved ØHT (øyeblikkelig hjelp-tjenester) i Bergen sluttet i jobben.

Det kommer fram i et svar fra helsebyråd Beate Husa (KrF) på spørsmålet fra Høyres Hilde Onarheim om hvor mange som har sluttet ved Legevakten og ØHD siden 2017.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen opplyser at tre av fire sykepleiere ved ØHT har sluttet siden høsten 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB

 

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

I svaret peker Husa på overføringen av deler av virksomheten til Helse Bergen i 2017 og sammenslåing av legevakten og ØHD i 2018 som mulige medvirkende årsaker til at så mange har sluttet.

– Disse to store, samtidige endringene skapte en del uro og usikkerhet blant ansatte, skriver hun.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.