Justispalasset på Piazza Cavour i Roma, hvor den italienske kassasjonsdomstolen holder til. Foto: MrPanyGoff / Wikimedia Commons.

Den italienske kassasjonsdomstolen, som omtrent tilsvarer Høyesterett i Norge, har avvist en begjæring fra Tyskland om utlevering fra Italia av en tysk borger som er dømt til seks måneders fengsel for oppfordring til rasisme i hjemlandet, etter at han talte nedlatende om personer av arabisk opphav på toget.

Mens han befant seg på toget hadde tyskeren sagt om noen av medpassasjerene at de var asosiale mennesker som fikk ett barn i året for å kunne leve av trygd. Det var nok til at en domstol i München fant ham skyldig i rasisme, og Tyskland hadde derfor bedt om utlevering i kraft av den europeiske arrestordren, melder Il Sole 24 Ore.

Italias høyeste domstol har derimot fastslått at tyskeren simpelthen meddelte sin antipati overfor de angjeldende personene, og at det ikke hadde med deres etniske opphav å gjøre. Det fantes ikke noen oppfordring til hat mot bestemte folkegrupper, og situasjonen hadde ikke karakter av propaganda, legger kassasjonsdomstolen til grunn for sin kjennelse.

Det er altså ikke nok å uttrykke en følelse av antipati, intoleranse eller avvisning, ei heller om den kan føres tilbake til motivasjoner som har å gjøre med etnisitet, nasjonalitet eller religion. For at det skal dreie seg om en forbrytelse, behøves en stemning som er egnet til å skape en konkret fare for diskriminerende adferd. Rasediskriminering baserer seg på personlige egenskaper ved den det gjelder, og ikke på vedkommendes adferd.

Den tyske borgeren hadde begrenset seg til å uttrykke sin personlige motvilje mot en bestemt adferd direkte overfor dem det gjaldt, og dette er ikke straffbart i henhold til italiensk rett, konkluderer Italias høyesterett.

 

Kjøp Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.