Tyskland har fremmet en sak mot Italia for Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ). Saken går i korthet ut på at italienske domstoler har godkjent krav om krigserstatning fra Tyskland etter annen verdenskrig, og at de innen 25. mai planlegger å auksjonere bort tyske-eide eiendommer i Roma. Tyskland hevder dette strider mot en tidligere kjennelse fra FN-domstolen.

Tysklands nye sak ber dommere ved den Haag-baserte domstolen om å erklære at “Italia har krenket, og fortsetter å bryte, dens forpliktelse til å respektere Tysklands suverene immunitet ved å la sivile krav bli anlagt mot Tyskland” knyttet til nazistiske krigsforbrytelser og ved å planlegge å bortauksjonering av fire tysk-eide eiendommer i Roma. (Times of Israel)

Den tyske klagen viser til en avgjørelse fra 2012, der ICJ bestemte at sivile krav fra nazistiske ofre ikke lenger kunne bli anlagt mot Tyskland i utenlandske domstoler.

Italias høyesterett dømte i 2008 at en italiensk sivilist hadde rett til erstatning etter hans deportasjon til Tyskland i 1944 for å jobbe som slavearbeider. ICJ avgjorde at Italia må sørge for at avgjørelser fra sine domstoler som krenker tysk immunitet opphører å få virkning.

I den nye innleveringen hevder Tyskland at flere nye saker er blitt anlagt mot landet i italienske domstoler som søker erstatning i forhold til nazistiske krigsforbrytelser under andre verdenskrig. Tyskland har bedt retten om å pålegge Italia å sikre at domstolene «ikke lenger underholder sivile påstander anlagt mot Tyskland basert på brudd på internasjonal humanitær lov begått av det tyske riket mellom 1943 og 1945.» (Euronews)

Det er ikke klart nøyaktig hvilke eiendommer som planlegges bortauksjonert, men saken har fått stor oppmerksomhet i italienske medier.

La Germania dice di aver presentato il caso alla Corte ora perché un tribunale italiano deciderà entro il 25 maggio se approvare la vendita degli edifici, alcuni dei quali ospitano istituzioni culturali, archeologiche, storiche ed educative tedesche.

Tyskland sier at den har presentert saken for retten nå fordi en italiensk domstol vil avgjøre innen 25. mai om å godkjenne salg av bygninger, hvorav noen er vert for tyske, historiske og utdannings- og utdanningsinstitusjoner. (Il Sole24)

Germany takes Italy to UN’s top court over Nazi compensation claims (ToI)

Germany files case against Italy in UN court over war reparations (Euronews)

La Germania porta l’Italia alla Corte dell’Aia per i risarcimenti sui crimini nazisti (Il Sole 24)

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.