SVs Audun Lysbakken tror at det tryggeste for Norge er å nekte amerikanske baser i Norge og la norsk forsvar utføre forsvarsoppgavene alene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det amerikanske marinekorpset ønsker seg et nettverk av mobile baser i Norge. Mens regjeringen ønsker et samarbeid med Norges viktigste allierte, mener venstresiden at forsvaret bør gjøres «mer nasjonalt», og krever stans av nye amerikanske baser i Norge.

– Norske oppgaver skal ivaretas av det norske forsvaret, sier Lysbakken til Klassekampen.

– Vi ønsker ikke mer permanent amerikansk aktivitet i Norge. Vi mener at nøkkeloppgaver for forsvaret av Norge skal utføres av det norske Forsvaret, legger han til.

Under forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret,  fremmet Lysbakken krav om nei til de nye basene. Han viser til at «basepolitikken er basert på et ensidig løfte som Norge ga til datidas Sovjetunionen i 1949, da Norge ble med i Nato».

Lysbakken mener  at de mobile amerikanske basene vil bidra til økt spenning mot Russland. I følge Lysbakken bør Norge være i stand til å forsvare seg selv, og han krever også at at regjeringen trekker seg fra deltakelsen i den amerikanske operasjonen i Persiabukta.

– Det handler om hvordan vi kan gjøre det norske forsvaret mer nasjonalt, og mindre avhengig av USA, sier Lysbakken til avisen.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer negativt på det amerikanske initiativet, og advarer sterkt mot å gi US Marines det de ber om.

– Hvis dette skjer, er det bare å stryke ordet beroligelse i det forsvarskonseptet vi har om avskrekkelse og beroligelse. Det er et klart brudd på basepolitikken, som gjennom 70 år var en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk. Det har Solberg-regjeringen endret på. Først ved å stasjonere US Marines på Værnes og på Setermoen, og så med disse basene, sier han.

Moxnes har liten forståelse for at regjeringen ønsker å videreutvikle forsvarsalliansen. I likhet med Lysbakken tror Moxnes det er best at norsk forsvar opererer på egen hånd.

– Det er dypt urovekkende om US Marines skal ta over det norske forsvarets oppgaver. Det viser hvordan det norske forsvaret trekker seg tilbake og amerikanerne fyller tomrommet. Det har vi advart mot i lang tid, og det er i ferd med å skje. Det vil øke spenningen mellom USA og Russland. Det gjør ikke Norge tryggere, sier han til Klassekampen.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.