Sakset/Fra hofta

Oversiktsbilde av Johan Sverdrup feltsenter, som ble åpnet offisielt tirsdag 7. januar 2020. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Etter at festtalene var avsluttet har regjeringens klima-kamerater, et gjenstridig Kina-virus og en verdensøkonomi på rask vei ned sendt etterspørselen etter norsk olje til bunns. Foto: Carina Johansen / NTB

Fredag har det kommet en strøm av «gladmeldinger» om oppsving i økonomien i flere europeiske land, Norge inkludert. Men gleden over gode tall i tredje kvartal vil fordampe like raskt som nedstengningene vil ramme norsk oljeeksport, og hardere enn de rammer kjente norske julekonsert-travere.

Med smitteøkning og nedstengninger i flere land vil de økonomiske konsekvensene året sett under ett bli dramatiske. Norge med sin oljebaserte økonomi vil komme til å merke nedstengningene ekstra hardt.

Petoro, det statlige selskapet som formelt eier mesteparten av eiendelene i statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), har tallene for tredje kvartal:

Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 45 milliarder kroner per tredje kvartal. Dette er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i 2019.

– Nedgangen i forhold til fjoråret skyldes primært det store etterspørselsfallet som covid-19-pandemien har forårsaket, sier konstituert administrerende direktør i Petoro, Kjell Morisbak Lund. (Petoro)

NTB vinklet tallene på oppsvinget.

Overføringene fra statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) var på 12 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 7 milliarder kvartalet før.

Utover fredagen kom det så flere gladmeldinger om økonomisk oppgang i Europa, i tredje kvartal. Det er i beste fall en altfor kort horisont. Oppsvinget i tredje kvartal skyldes en midlertidig lettelse av smitteverntiltakene globalt, som førte til etterspørselsvekst og en økning i prisene på olje og gass.

Landene i eurosonen hentet seg inn igjen med 12,7 prosent i perioden juli til september sammenlignet med andre kvartal, noe som er et uventet sterkt resultat.

Der andre kvartal var preget av nedstengninger og strenge koronarestriksjoner i alle europeiske land, var situasjonen ganske annerledes i tredje kvartal.

Alle de fire største økonomiene i eurosonen vokste kraftig, Frankrike (+18,2), Tyskland (+8,2), Spania (+16,7) og Italia (+16,1). Flere av landene endte også opp med bedre resultater enn ventet. Men alle venter likevel at 2020 ender i minus.

«Men alle venter at 2020 ender i minus»

Flere land har varslet nedstengning i november. Noen full nedstengning er ennå ikke varslet i Norge, men allerede dagens tiltak truer med å sende økonomien ytterligere nedover.

For to dager siden brakte vi NTBs melding om at Ap frykter maritim industridød. La gå med at Arbeiderpartiet selv er i en klimapolitisk skvis, der de med den ene hånden kappes med sine alliansepartnere i SV og MDG om å bygge ned oljeindustrien og dermed også maritim sektor, mens de med den andre hånden ber om flere statlige almisser. Poenget er ikke at maritim sektor er den eneste sektoren som sliter, men den er nok langt mer inntektsskapende enn for eksempel kultursektoren (se nedenfor).

Et enda kraftigere signal sender Erna Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodtkorb, som nå er direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Når hun snakker i store bokstaver, burde flere enn Erna lytte.

Brodtkorb om nedstengningene: – Er det ikke lov å bruke huet lenger?

Nevnte jeg kultursektoren? En leser delte nettopp dette hjertesukket med oss:

En av Norges store sønner, herr Eidsvåg, er som alle vet en godt betalt kjendis. Det er ingen hemmelighet at han har en stor formue og stor inntekt. Noe jeg synes er interessant, er at Eidsvåg nylig fikk utbetalt noen ti-talls millioner av våre skattepenger i korona-støtte. Disse skal brukes til å arrangere konserter i tiden frem mot jul. Og hvem liker ikke en Eidsvåg-konsert? Men nå er det slik at vi som ikke er kjendiser, har fått beskjed om å sitte hjemme og holde pusten, alene. Vi lever under strenge koronatiltak. Vi får forresten ingen korona-støtte slik som Eidsvåg får når vi sitter der alene og holder pusten, vi må faktisk betale selv hvis vi vil arrangere noe, men det er en annen diskusjon.

Så, slik jeg ser det så gir staten penger til artister så de kan arrangere konserter ingen kan reise til. Kanskje det holder artistene og kulturlivet i live på en eller annen måte som jeg ikke forstår, men jeg tviler. Det er nok mer sannsynlig at den venstre armen ikke prater med den høyre, og ingen vet hva noen driver med. Eller kanskje det er så enkelt som korrupsjon. Det var jo uhørt i Norge før i tiden, vi er da nordmenn, men nå er jeg mindre sikker.

Og artistene, de får jo penger uansett, og de får leke i stedet for å jobbe, slik de er vant til, så de er i hvert fall fornøyd. Og det er jo bra. Jeg er ikke fornøyd, men jeg sitter alene hjemme og holder pusten, så jeg har andre ting å tenke på og bekymre meg over. Og jeg skal ikke på Eidsvåg-konsert, eller noen andre konserter. Det hadde sikkert vært gøy det, men så var det den koronaen, da.

2021 er et valgår.

Vi kan forvente oss mange jeremiader i det kommende året.

 

Kjøp dine julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!