En stolt Trump med Barrett på balkongen utenfor the Blue Room i Det hvite hus mandag 26. Barrett hadde nettopp avlagt eden sammen med den eldste i høyesterett, Clarence Thomas. Tirsdag ble hun innsatt av justice Roberts. Hun er nå i arbeid. Foto: Peter Semansky/AP/NTB

Godkjenningen og innsettingen av Amy Coney Barrett er en stor seier for Trump en uke før valget. Men det er også en stor seier for amerikanere som ikke ønsker revolusjon og endring av grunnloven og måten republikken fungerer på.

Europeere forstår det ikke helt for de er ved å avstå suverenitet på område etter område til Brussel. Noe lignende er utenkelig for USA.  USA kunne ikke ratifisere opprettelsen av en internasjonal straffedomstol som ville gitt en uavhengig domstol makt til å reise tiltale mot amerikanske soldater. Nå viser det seg at denne reservasjonen er berettiget. Straffedomstolen er blitt et politisk verktøy som går etter både Israel og USA.

Obama sto for en aktivistisk fortolkning av forfatningen. Høyesterett ville fulgt politiske kastevinder. Dette er grunnlovs-Amerika sterkt imot. Det er imot ånden i forfatningen. Jo mer politisk korrekt og woke Demokratene er blitt, jo sterkere er reaksjonen blitt som vil beskytte forfatningen og høyesteretts rolle.

Amy Coney Barrett står for tekstualisme, dvs en lojalitet til forfatningen. Domstolen skal tjene, ikke være et politisk instrument.

Demokratene er villig til å tøye ikke bare fortolkningen, men nå også strukturen og maktbalansen ved å være villig til å utvide antall høyesterettsdommere. Det ville sørget for at det politiske flertall i Kongressen alltid ville sørget for flertall i høyesterett for sine lovforslag.

Når man vet at Demokratene også vil gi delstatsstatus til Washington DC og Puertorico, med rett til to senatorer hver, ville Demokratene ut fra den demografiske sammensetning vært garantert flertall i begge kamre på ubestemt tid.

USA ville blitt en ettpartistat med den tilstrømmingen Demokratene ønsker.

Situasjonen minner om Vest-Europa der etablerte partier fortsetter importen av nye velgere. Hatlover sørger for å holde den innfødte befolkningen i sjakk. De tør ikke mukke stilt overfor sosiale sanksjoner, legale og arbeidsrettslige. Slik forvandles også europeiske stater til ettpartistater og derfor hater den europeiske eliten Trump like intenst som Demokratene.

Trump er født under en lykkelig stjerne. Han har nå utnevnt tre dommere til høyesterett i en periode. Det konservative flertallet vil sette sitt preg på høyesterett i årtier fremover.

Demokratene truer åpent med represalier. Hvis de får flertall i begge kamre 3. november og Biden vinner Det hvite hus, vil de ta hevn.  Det virker ikke sannsynlig. Men bare det at Demokratene truer, er oppsiktsvekkende.

«The Republican majority is lighting its credibility on fire … The next time the American people give Democrats a majority in this chamber, you will have forfeited the right to tell us how to run that majority,» Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., said during a floor speech Monday.

«My colleagues may regret this for a lot longer than they think,» he added.

Men Demokratene er de som selv gjorde det mulig for Republikanerne å overkjøre Demokratene.

Opprinnelig krevdes det 60 stemmer av 100 for en utnevnelse. Men i 2013 brukte Harry Reid den såkalte atomknappen til å endre kravet til bare simpelt flertall. Mitch McConnell sa den gang at Demokratene kom til å angre at de endret reglene, og i 2017 var det Republikanernes tur til å bruke simpelt flertall til å godkjenne utnevnelsen av Neil Gorsuch til høyesterett.

Former Senate Majority Leader Harry Reid, D-Nev., first eliminated the 60-vote threshold in 2013 to overcome GOP stonewalling of President Obama’s nominations to the lower courts and the executive branch. Known as invoking the «nuclear option» at the time, Reid kept the higher standard in place for the Supreme Court.

Det var altså Demokratenes utålmodighet og maktbegjær som fristet dem. Akkurat som det har gjort under Trump. De tapte i 2016, men var villig til å knuse systemet for å velte presidenten.

Etter noen år hvor det viste seg at anklagene mot presidenten var falske, vendte velgerne seg mot Demokratene. De er blitt en hard kjerne som kontrollerer mange medier, men oppslutningen er synkende.  De har tonnevis med penger, men penger vinner ikke hjertene.

Amy Coney Barrett var et funn og det at Trump har plukket tre dyktige dommere på tre år, forteller noe om hans evner til å finne kvalifiserte. Særlig Barrett spås en lysende fremtid. Hun har også et vesen som gjør at han vinner mange venner.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂