Janne Haaland Matlary. Foto: Morten Holm / Scanpix.

Det mest bemerkelsesverdige med identitetspolitikken som herjer Vesten i disse tider, er ikke hvor koko den er, langt mindre at den overhodet finnes. For dårlige, sågar vanvittige, ideer har aldri vært noen mangelvare i menneskehetens historie.

Slående er det derimot at woke-galskapen møter ikke bare så liten intellektuell motstand, men også et nesten totalt fravær av åndelig motstand, spesielt i Vest-Europa. Til sammenligning er det sterkere antistoffer både i USA, Italia og flere østeuropeiske stater.

Det springende punkt er hvordan man forholder seg til kristenarven. Anses den som et vrakgods som verden snarest mulig bør legge bak seg, eller som en uunnværlig åndelig ballast i et vestlig samfunn? Et stort problem for dem som er av den sistnevnte oppfatningen, er at de som har vraket kristendommen, ikke tåler dem som forsvarer den.

Grunnen til at Ungarn er blitt en skyteskive i Vest-Europa, er ikke først og fremst reelt kritikkverdige forhold, men at landet forsvarer tradisjonelle kristne standpunkter, sier professor Janne Haaland Matlary til Dagen. Det er ikke minst landets statsminister Viktor Orbán som får unngjelde for den rådende antikristne holdningen hos den vesteuropeiske makteliten. Den kan ikke tilgi at Orbán peker på det moralske forfallet i Vest-Europa, senest i august:

– Vest-Europa har gitt opp (…) et kristent Europa og eksperimenterer isteden med et gudløst kosmos, regnbuefamilier, migrasjon og åpne samfunn, sa Orban ifølge Reuters.

På avisens spørsmål om hva Orbán sikter til med kristne røtter, svarer Matlary, som selv er katolikk og gift med en ungarer:

– Helt konkret vern om den naturlige familie basert på mor, far og barn, vern om Ungarns tusenårige kristne kulturarv og nasjon, og en sterk poengtering av at Ungarn bestemmer selv i eget hus, og at landet er en kristen nasjon og vil forbli det.

Holdningen til homoekteskap er en klar indikator på den verdimessige avgrunnen mellom Øst- og Vest-Europa:

67 prosent av ungarerne er imot homoekteskap mens 27 prosent er for. Til sammenlikning er 72 prosent i Norge for og 19 prosent imot.

Matlary, som er professor i statsvitenskap, peker på ungarernes større historiske bevissthet. Den sørger for mer enn vern av familien mot kjønnsideologien:

Hun mener historien forklarer ungarsk skepsis til islam og til ateismen i kommunismen.

– Og ungarerne har alltid kjempet for selvbestemmelse. Først var det ottomansk okkupasjon, så habsburgerne, så nazistene og så kommunistene, sier hun.

Det som var helt gjengs standpunkter gjennom tusenvis av år, og fremdeles var det i Vest-Europa for bare noen tiår siden, aksepteres ikke lenger som legitime, fastslår Matlary.

Arrogansen og respektløsheten fra vesteuropeisk side fremmedgjør både ungarere og polakker – og Matlary. Til tross for sitt medlemskap i Høyre kan hun vanskelig føle seg særlig mye mindre politisk hjemløs i Norge enn store deler av den tause majoritet.

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!

 

Kjøp Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.