Folk samlet seg foran Stortinget for å vise sin misnøye til norske politikere, pøbelen møtte opp for å skape kvalm. Alle foto: Document 

Søndag samlet et hundretall mennesker seg i Oslo sentrum til Grunnlovsmarsj og demonstrasjon mot politikernes vanstyre av Norge. Det tålte ikke pøbelen i hovedstaden.

Allerede før arrangementet startet laget pøbelen problemer. Marsjen som skulle gå fra Slottsplassen til Eidsvolls Plass ble forhindret av motdemonstranter. Hva de demonstrerte mot var noe uklart.

Arrangøren inviterte til en fredelig markering med fokus på frihet, fred og rettigheter:

Grunnlovsmarsj for frihet og fred, folket, nasjonen og grunnloven.

Folkets rettigheter. Ytringsfrihet. Frihet fra tvang og overnasjonal styring.

Vi ønsker tilbakeført:

Folkets rettigheter og et folkestyre demokrati.

Frihet til selvbestemmelse og selvråderett.

Gyldiggjøring av Grunnlovens § 101. Et fritt, selvstendig og udelelig rike, uten overnasjonal styring, maktforflytting og globalisering.

Rettssikkerhet og en suveren domstol.

Et rettferdig samfunn.

Da toget endelig beveget seg nedover Karl Johan kom politibilene også, for å beskytte deltakerne mot pøbel som hadde samlet seg på hjørnet av Eidsvolls Plass. Politiet bortviste flere personer og grupper som var ikledd munnbind og solbriller og oppførte seg aggressivt.

En som møtte opp for å vise sin avsky.

Politiet noterte personalia på flere som ankom tildekket.

Under den tre timer lange demonstrasjonen måtte politiet slå ring om Eidsvolls Plass for å holde pøbelen på avstand. Politihelikopter ble også satt inn. Det til tross for at markeringen handlet om Norges suverenitet, ytringsfrihet og Stortingets samlede brudd på grunnloven.

Det var appeller fra blant annet Et nytt og rettferdig Norge, Grunnlovspartiet og Partiet de kristne. Temaer som gikk igjen var EU-motstand, globalisme og individets rettigheter og frihet. Pøbelen forsøkte gjentatte ganger å krysse gaten og å ta seg inn i folkemengden.

Politiet slo ring om arrangementet, mens pøbelen sitter på benkene og venter.