Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Kritikerne mener Norge ikke gjør nok for å avhjelpe asylkrisen i Hellas, men statsminister Erna Solberg (H) står knallhardt på at Norge bidrar veldig mye.

Solberg nevnte ikke den nå nedbrente Moria-leiren i Hellas i sin tale til partiets landsmøte på Gardermoen fredag. Men etterpå haglet det med spørsmål fra mediene.

– Jeg mener at når vi nå tar 50 fra Moria, så bidrar vi til den europeiske solidariteten, sier statsministeren.

– Vi vil fortsatt være ett av få land i Europa som bidrar til å avhjelpe Hellas i denne sammenhengen, mener hun.

Solberg minnet også om at Norge sist gang EU forsøkte å relokalisere asylsøkere, var ett av få land som faktisk endte med å ta imot noen.

Norge har bidratt økonomisk til Hellas gjennom EØS-midlene, for å sørge for bedre forhold i flyktningleirene. Norske myndigheter har finansiert et prosjekt for å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige, enslige kvinner med og uten barn og voldsutsatte kvinner i landet.

– Norge gjør mye, slår Erna Solberg fast.

Statsministeren understreket videre at Norge primært har til hensikt å hente syriske barnefamilier til Norge, og at norske myndigheter ønsker å ta imot asylsøkere som høyst sannsynlig får opphold i landet.

 

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.