Styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Abdirahman Diriye, styreleder i Islamsk Råd Norge (IRN) sier til TV 2 at Norge må forby Sian (Stopp islamiseringen av Norge).

– Vi er selvfølgelig for ytringsfriheten. Den er en grunnbjelke i demokratiet, og en forutsetning for opplyst meningsdannelse. Vi mener like fullt man må kunne diskutere hva ytringsfriheten skal brukes til. Vi mener den bør brukes til å fremme menneskerettigheter, et godt samfunn for alle og sannhetssøken, ikke til å mobbe, sjikanere andre eller fremme hat, sier Abdirahman Diriye, styreleder i IRN, til TV 2.

Han understreker at hatytringer, hathandlinger og rasisme ikke er beskyttet av ytringsfriheten, og at dette er forankret i FNs menneskerettigheter.

– FN påbyr Norge å forby organisasjoner som fremmer rasisme. Det mener vi SIAN gjør, sier Diriye. (TV2)

TV2 har også snakket med leder for Sian, Lars Thorsen:

Lars Thorsen, leder i SIAN, er ikke enig i at organisasjonen bør forbys.

– Det er en menneskrett å få kritisere IRNs tankesett, og å ytre seg visuelt med for eksempel koranskjending, sier han til TV 2.

Han sier videre han ikke mener Islam aksepterer de universelle menneskerettighetene.

 

Mener SIAN bør forbys

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Sverige i endring. Kjøp Islamismen i Sverige her!