Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark Lars Findsen og to andre medarbeidere fritas for sine oppgaver etter lengre tids etterforskning mot tjenesten. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Leder for dansk etterretning permitteres etter å ha tilbakeholdt informasjon og utført ulovlig overvåking, ifølge kontrollorgan etter omfattende etterforskning.

Leder for det danske Forsvarets etterretningstjeneste (FE) Lars Findsen ble sammen med to andre medarbeidere fritatt fra sine oppgaver mandag.

Det skjer etter lengre tids intern etterforskning av Forsvarets etterretningstjeneste.

I en fersk rapport til forsvarsministeren konkluderer Tilsynet for Etteretningstjenesten (TET) at Forsvarets etterretningstjeneste kan ha begått en rekke lovbrudd, som ulovlig overvåking og tilbakeholdelse av informasjon for kontrollorganet mellom 2014 og 2020.

– Forsvarets etterretningstjeneste har tilbakeholdt sentrale og avgjørende opplysninger for tilsynet og gitt tilsynet uriktige opplysninger om forhold, skriver tilsynet i rapporten, som er sendt til forsvarsministeren.

Spionerte på kontrollorganet

I tillegg skal etteretningstjenesten ha spionert på en ansatt i tilsynet, samt ha innhentet informasjon om danske statsborgere.

Forsvarsminister Trine Bramsen melder mandag formiddag at departementet vil innlede granskning av saken.

– Jeg ser på saken med det aller største alvor. Det er helt avgjørende at vi kan ha tillit til at vår etterretningstjeneste handler innen sitt mandat, sier Bramsen i en pressemelding.

Grundig etterforskning

Tilsynet for etterretningstjenesten meddelte i begynnelsen av august at de hadde innledet «særlig undersøkelser» av FE.

Tilsynet skal i november 2019 ha kommet i besittelse av «en betydelig mengde materiale vedrørende FE».

– Materialet har en slik karakter at tilsynet besluttet å fokusere sin kontroll av FE med henblikk på å foreta en grundig undersøkelse, skrev de i en pressemelding i august 2020.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.