Danske medier kan fredag bringe referat fra tiltalen mot den suspenderte sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste, Lars Findsen. Findsen anklages for å ha lekket fortrolige opplysninger som kan skade Danmarks sikkerhet overfor utenforstående.  Det gjelder samtaler med hans mor, bror, kjæreste og to journalister.

Det mest alvorlige sikkerhetsbruddet synes å referere til at en ansatt på FE i all hemmelighet tok opp samtaler for å avdekke om amerikanerne også overvåket danske borgere. Danmark lar National Security Agency tappe internettkabelen som går utenfor Amager. Den forutsetter at danske borgere ikke skal overvåkes uten skjellig grunn. Men den ansatte var mistroisk. Han gikk først en runde med sine mistanker. Da han ikke fikk medhold smuglet han en båndopptager inn og begynte opptak av samtaler. Findsen skal ha vært for løsmunnet i disse samtalene, ifølge påtalemyndigheten.

Ifølge Berlingskes oplysninger kan der være tale om det sikkerhedsbrud, der fandt sted, da en whistleblower som ansat i FE i smug og i strid med de interne sikkerhedsregler optog samtaler med sine kolleger, som siden blev overdraget til Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

Tilsynet bygget på varslerens hemmelige opptak og trodde på hans konklusjoner. Det førte til at seks FE-topper ble suspendert. En kommisjon med tre dommere ble nedsatt til å granske Tilsynets rapport. Den leverte en knusende rapport 8. desember 2021, men det var samme dag som minkkommisjonen leverte sin rapport, og nyheten druknet.

Samme dag blir Findsen pågrepet av politiets særskilte terrorstyrke når han lander på Kastrup. Sammenfallet var neppe tilfeldig. Nyheten slo ned som en bombe. Findsen har hatt alle de toppstillinger det er mulig å inneha i Danmark: Departementsråd i Forsvarsdepartementet, PET-sjef og FE-sjef. Findsen vet godt hva man kan si eller ikke si

Lars Findsen og andre ledende FE-medarbejdere blev hjemsendt 21. august 2020 på baggrund af voldsomme anklager fra TET, der byggede på »tilbundsgående undersøgelse« af materiale, som »én eller flere whistleblowere« havde givet tilsynet. FE kom under hård kritik for uberettiget at kunne have foretaget indhentning af oplysninger mod danske statsborgere og for at have tilbageholdt centrale oplysninger for tilsynet.

Noen syntes å ville sende et budskap.

Det ble lagt fullstendig lokk på saken. Alt skjedde bak lukkede dører. Med det løpet justisdepartementet la opp til ville både tiltalen og dom forblitt hemmelig. Det nektet kolleger og fagfolk å akseptere. Det har aldri skjedd før at en toppklarert spionsjef dømmes bak lukkede dører. Myndighetene ble tvunget til retrett.

Men samtidig skjøt de seg selv i foten: Det viste seg at PET-sjefen og flere departementsfolk hadde oppsøkt partilederne på Christiansborg og fortalt dem intime detaljer om Findsens sex-liv. Han skulle ha sans for S/M-sex. For førti år siden ville det vært kompromitterende, men ikke i dag. Det slo tilbake på regjeringen.

Det som har kommet frem så langt er ikke proporsjonalt med den behandling Findsen har fått og presset mot justisminister Mathias Tesfaye vil fortsette.

Han ga tidligere i høst et stort intervju til Berlingske der han ba danskene om å stole på ministeriet. Så langt synes han ikke å ha fått sitt ønske oppfylt.

 

https://www.berlingske.dk/samfund/delvist-moerklagt-anklageskrift-frigivet-lars-findsen-er-tiltalt-for

 

 

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.