Nytt

Den kalde krig er ikke over. Ikke i Danmark, ikke i Norge eller Sverige. Mange hemmeligheter holdes fremdeles skjult og noen har interesse i at det forblir slik.

Hemmelighetene gjelder særlig i hvilken grad KGB lyktes å infiltrere den nordiske land, ikke med spioner, men  med påvirkningsagenter. Dette var mennesker i posisjoner som KGB kultiverte over tid. Ofte ble de påvirkningsagenter uten at de selv var klar over det. De ble innviklet i et sett av forpliktelser overfor KGB-representanter.

De hemmelige tjenester i Norden fulgte denne kultivering nøye. Ofte måtte man advarte personer mot å bli for tett involvert. Sovjeterne hadde utviklet kunsten å dyrke kontakter og det var ikke lett for den som ble kultivert å merke hvor grensen gikk. Det var det PET, POT eller Säpos oppgave å fortelle dem.

Denne kultiveringen er en viktig del av den kalde krigs historie. Man skulle tro at så mange år senere er det greit at den blir kjent. Men nei. I Danmark opprettet Fog Rasmussens regjering et eget Center for Koldkrigsforskning, under ledelse av Bent Jensen. Jensen skulle supplere den offisielle kommisjonsrapporten og skulle få tilgang til alt materiale.

Sannheten skulle på borcet.

Men slik er det ikke gått. Den avtroppede PET-sjef Jakob Scharf har avslått alle anmodninger om tillatelse til å publisere. Jensen har fått sett rapporter som er nærmest uleselige. Alt interessant er strøket.

Begrunnelsen er hensynet til nasjonens sikkerhet og fremmede tjenster. Det lyder søkt. 50 år senere er det svært få opplysninger som krever slik beskyttelse. Derimot vil nok renomeet til flere personer og partier ta skade hvis sannheten blir kjent. Det akter Scharf og Justisdepartementets ledelse å beskytte dem mot.

Det er særlig partiene på venstre fløy som trenger beskyttelse; Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre.

Politiets Efterretningstjeneste har, i langt de fleste tilfælde med støtte fra Justitsministeriet, i cirka 200 tilfælde afvist professor, dr. pihl. Bent Jensen fra Center for Koldkrigsforskning og hans medarbejdere adgang til en række hemmelige oplysninger fra koldkrigstiden eller nægtet Bent Jensen at omtale centrale oplysninger, han har fået adgang til. Det gælder især en række detaljerede oplysninger om danskere, herunder især personer i Socialdemokratiet, Radikale og SF, der under Den Kolde Krig var under mistanke for at samarbejde tæt med fjenden i øst.

I flere breve til Bent Jensen skriver Politiets Efterretningstjeneste, at der ‘ikke kan ske afklassificering af ikke tidligere offentliggjorte oplysninger om danske kontaktpersoner, der har været i forbindelse med medarbejderne på en udenlandsk repræsentation i Danmark” – ‘afklassificere’ betyder, at materialet kan offentliggøres, den ‘udenlandske repræsentation’, PET nævner, er den sovjetiske ambassade i København og ‘medarbejdere’ er KGB-officerer.
PET har for eksempel nægtet Center for Koldkrigsforskning at røbe indholdet i dokumenter som ‘Notits af 15. marts 1990 vedr. MF’er for Det Radikale Venstre’, ‘Notis af 8. juli 1986 vedrørende MF’er for Socialdemokratiet’ og ‘Udskrift fra sagssystem af 26. november 2009 vedrørende MF’er for Socialistisk Folkeparti’, ‘Notat vedr. russisk kultivering af dansk statsborger’, ‘Notat af 24. maj 1985 vedr. Gert Petersen, SF’, ‘Notat af 10. januar 1986 vedr. Det Radikale Venstre’, ‘Notat fra marts 1978 vedr. SF og Radikale’ – blot for at nævne enkelte eksempler.
Disse oplysninger har den nu afgående chef for Politiets Efterretningstjeneste, politimester Jakob Scharf, besluttet at hemmeligholde, og det bliver derfor ‘et amputeret’ forskningsværk om Danmark under den kolde krig, der med års forsinkelse udkommer februar næste år, siger professor Bent Jensen.
– Vi er desværre ikke i stand til at give en så god og fyldestgørende beskrivelse som vi gerne ville, især ikke når det gælder oplysninger om de sovjetiske forsøg på at påvirke betydningsfulde personer i det danske samfund. I nogle tilfælde må vi ikke nævne folks navne, i andre tilfælde er det organisationer, politiske partier og grupperinger, og det er stærkt utilfredsstillende, fordi den opgave, vi blev stillet, blandt andet var at beskrive den fjendtlige påvirkning, siger professor Bent Jensen.
Bent Jensen er så provokeret over især PETs og Justitsministeriets ‘helt urimelige lukkethed’, at han et stort antal gange i to-binds værket ‘Ulve, får og vogtere – Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991’ har indsat små hamre og segl – Sovjetunionens officielle symbol, der prydede diktaturstatens røde fane – i teksten alle de steder, hvor Bent Jensen er blevet nægtet at offentliggøre oplysninger fra især PETs arkiver.
Politiets Efterretningstjeneste bad i et notat, dateret den 9. september 1985, Udenrigsministeriet om at udvise to sovjetiske diplomater, der under dække fungerede som KGB-officerer og havde et omfattende kontaktnet til danske meningsdannere, blandt andet fotograf Jacob Holdt, journalist Jørgen Dragsdahl, SFs formand Gert Petersen, Informations chefredaktør Torben Krogh og andre.
Notatet indeholdt en liste over danskere, der var så tæt på KGB, at PET ønskede de to diplomater udvist for deres forsøg på at påvirke de danske meningsdannere, men Bent Jensen og Center for Koldkrigsforskning er blevet nægtet at røbe navnene på stort set alle de pågældende danskere, selv om der er tale om centrale og indflydelsesrige personer fra den tid.

 

Professor Bent Jensen:

– Der var simpelthen klippet store stykker ud af referaterne, så det undertiden lignede juleklip. Jeg læste det, der var tilbage efter saksen, men ikke i et eneste tilfælde har jeg fået lov til at bruge selv den mest banale oplysning fra for 50 år siden. Jeg ville gerne have set de fraklippede oplysninger, og det ville måske have været relevant at viderebringe dem i værket. De kontakter, der har været mellem KGB-ansatte og danske statsborgere, har været så skadelige og så betydelige, at KGB-folk blev planlagt udvist på den baggrund, og jeg mener, at det ville være interessant for den danske offentlighed at vide, hvor mange danske statsborgere en KGB-agent var i stand til at kultivere, og hvor disse danskere befandt sig i det danske samfund, siger professor Bent Jensen.

Lektor, ph.d. og specialist i den kolde krigs historie, Thomas Wegener Friis fra Syddansk Universitet, er bedrøvet over, at der nu snart sættes punktum for mere end et tiårs koldkrigsforskning, uden at den fulde historie er fortalt. For ham handler det ikke om at ‘hænge nogle ud’, men om retten til vores fælles historie.

-Det er ikke, siger Wegener Friis, ‘og det er PETs skyld, muligt at tegne et helt billede af, hvad der skete i Danmark under den kolde krig, og dermed er det umuligt at drage nogen lære af det, der skete dengang. Hvis man tror på, og det gør jeg som historiker, at historieskrivning er vigtigt, også for fremtiden, så betyder PETs afslag, at vi står med en amputeret fortælling om en af de mest interessante perioder i nyere Danmarkshistorie.’

PET oplyser i et skriftligt svar, at en række oplysninger ikke kan røbes af hensyn til blandt andet andre landes efterretningstjenester.

http://www.bt.dk/krimi/pet-vil-holde-oplysninger-hemmelige-sandheden-om-kgbs-danske-venner-skjules