Seattle Police Department’s East Precinct som ble overtatt av BLM. Foto: Lindsey Wasson/Reuters/Scanpix 

Noe har gått over stag når sjefen for et stort selskap, Chick Fil A, går ned på kne og pusser skoene til en svart deltaker i et tv-show for å vise anger, skyld og skam. 

Utelukkende hvite ansatte i Seattle kommune ble innkalt til kurs der de skulle lære hvordan de avlærte seg å være hvite. Å være hvit er en tilstand, et privilegium man må lære å kvitte seg med.

Det er utrolig å lese at man i dagens USA under Black Lives Matter-paraplyen segregerer mennesker etter hudfarve. Men det skjer, ikke bare i Seattle. I California har man opphevet antidiskrimineringsloven for nettopp å kunne forskjellsbehandle ut fra hudfarve.

Uber-sjåfører lever gratis til eiere av butikker eller spisesteder med svarte eiere.

Mediene vil ikke rapportere dette i Europa. De vet det gir dårlig PR.

Og hva mer er: Europeere ville forstå at den utviklingen vi er inne leder til samme reultat: Også vi får høre at vi trenger avlæring fordi vi er hvite europeere. Den gode rasismen er født.

Seattle er foreløpig avantgarde, men samme tendens er merkbar i byer som New York, hvor ordfører Bill de Blasio gjør alt for å innynde seg hos BLM.

Men kurset i Seattle tar likevel kaka. Det er snakk om en amerikansk storby der selskaper som Microsoft og Boeing har hovedkvarter.

Når man vet hvor sensitive Corporate America er blitt for alt som krenker, så er det bemerkelsesverdig at dette kurset kunne passere. Noen er det OK å krenke.

The City of Seattle held a racially segregated employee training session aimed at White staffers and instructing them on «undoing your own whiteness» in order to be held accountable by people of color, according to documents obtained by a public records request.

Kurset ble avholdt 12. juni, da oppstyret rundt den selverklærte frisonen var som mest høylytt.

Kurset hadde tittelen: “Interrupting Internalized Racial Superiority and Whiteness.”

Kontoret for borgerrettigheter sto ansvarlig for det to og et halvt time lange opplegget:

“Training on Internalized Racial Superiority for White People.”

«Internalisert rasemessig overlegenhet for hvite mennesker» – der har du synet på hvite mennesker. De har en overlegenhetsfølelse de er født med i kraft av å være hvite. De må bevisstgjøres og avlæres denne overlegenheten hvis de skal kunne fungere sammen med svarte mennesker.

Men hensikten var ikke å bli bevisst ubevisste holdninger som andre kunne oppgatte negativt. Nei, her var det snakk om å hamre inn skyldsbevissthet fordi man er født hvit. Her snakkes det om «medskyldighet» i et system av «hvit supremasisme». Overlegenhet er for svakt. Supremasisme vil si at man setter seg selv over andre. Det gjelder derfor å lære seg «praksiser» som gjør at hvite kan stå til ansvar for svarte, innfødte og fargede. Hvite må lære å stå med lua i hånda.

“We’ll examine our complicity in the system of white supremacy – how we internalize and reinforce it – and begin to cultivate practices that enable us to interrupt racism in ways to be accountable to Black, Indigenous and People of Color (BIPOC) folks within our community,” the email invitation said.

Det er en av redaktørene for City Journal som fikk snusen i kurset og fikk utlevert noe av materialet. Men navnet på den ansvarlige og undervisere er sladdet. Rufo sier han vil forfølge saken, for slike kurs avholdes nå over hele landet.

Det nye er at kulturrevolusjonen utkjempes via corporate HR – personalavdelingen i store selskaper, mangfoldskurs og den offentlige skolen.

“The new cultural revolution is being fought via corporate HR, city diversity training, and public school curriculums. When you find something like this in your community, expose it, criticize it, mock it, and reject it.”

Det er både tragisk og ironisk at kontoret for borgerrettigheter holder et segregert kurs for hvite om hvordan de skal lære å innordne seg lenger ned på rangstigen. For det er tydelig at det nå innføres en ny rangorden, der svarte er øverst.

«It’s a dark irony that the City of Seattle’s Office of Civil Rights would host racially segregated training sessions and demand that its white employees give up their ‘physical safety’ and ‘white normative behavior,’” Rufo added in a statement to Fox News.

“This new racial orthodoxy is now sweeping through local government, schools, and corporate HR departments, and threatens to undermine the American idea of equality under the law. The City of Seattle should immediately launch an investigation into this practice, change its policy on race-segregated training sessions, and abandon the cult-like ideology of ‘critical race theory.'»

Deltakerne ble oppfordret til å snakke med seg selv om hvordan man er delaktig i rasisme.

Diversity trainers instructed White employees in “practicing self-talk that affirms our complicity in racism.”

“Racism is not our fault but we are responsible,” one bullet point declared.

Man blir bedt om å søke sammen med andre som har kommet lenger i å avløre seg sin hvithet. Det lages nye ord som beskriver fenomen som strider mot alt det et opplys demokrati står for: Accomplicehood, medskyldighet. Å avlære seg sin hvithet har preg av en omvendelse.

“networks with other white people who are practicing antiracist accomplicehood so you can talk through your struggles in the work of undoing your own whiteness.”

Enda mer foruroligende er krav om at hvite må oppgi forventningen om å leve i trygge områder, om forutsigbarhet, kontroll over eget område og det å ha mennesker rundt seg som en kan stole på. Alt dette er del av «hvithet» og man må avsverge seg dette.

Da er vi over på et ikke-materielle. En ting er erstatninger, så kalte reparations, som kan telles i kroner og øre, men her snakker man om at hvite må oppgi tilliten, selvtilliten, tryggheten, kunnskapen og kompetansen. De skal ha det like ille som svarte. Hvite må nå godta at svarte får jobber de ikke er kvalifisert for, i rettferdighetens navn.

In order to be considered “accomplices,” White employees must give up “comfort,” “guaranteed physical safety,” “expectations or presumptions of emotional safety,” “control over other people and over the land,” and “relationships with some other white people.”

White employees were also urged to give up “niceties from neighbors and colleagues,” “the certainty of your job,” and “accepting jobs and promotions when we are not qualified, including racial equity jobs.”

Det antydes at hvite er skyldige nå og til alle tider for hva hvite har gjort. Som hvit må man ta dette inn over seg og tenke: Det kunne vært jeg som gjorde dette.

Employees were taught how to “interrupt” their whiteness by being “honest and implicate yourself either in the moment or in past experiences in which you acted or thought similarly.”

“Don’t blame others. Don’t distance. Don’t make yourself seem ‘better.’ None of us is,” a handout said. “You are also white and what someone else did today you may do tomorrow.”

Enda verre er at de gode egenskapene mennesker har gis en rasemessig kvalitet og noe hvite må legge av seg.

“Internalized Racial Superiority,” was defined by perfectionism, individualism, imposition, arrogance, paternalism, silence, intellectualization, control, violence, comfort, appropriation, cognitive dissonance, objectivity and “anti-blackness.”

Hvis individualisme, intellektualisering, perfeksjonisme, kontroll, objektivitet er egenskaper man må kvitte seg med, hva blir igjen?

Seattle held ‘segregated’ training session on ‘undoing whiteness,’ encouraged staffers to forfeit ‘guaranteed physical safety’

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.