Man kan ikke fri seg fra tanken på at det også hadde en viss relevans at demonstrasjonene skjedde mot USA. En gammel tradisjon ble således holdt i hevd. Utenfor den amerikanske ambassaden 2. juni. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Staten har nå opphevet koronareglene. Det skjedde ikke gjennom vedtak i regjeringen eller ved pålegg fra stortinget til regjeringen, men ved at politiske aktivister arrangerte demonstrasjon mot et politiovergrep i USA. I en av demonstrasjonene deltok en statssekretær.

I år ble vi nektet å feire 17. mai som vi pleier. Vi er blitt nektet å ha store familiefester, idrettsarrangementer, forretningsmessige storsamlinger og å gå i kirken. Men politivold i en annen verdensdel kommer i en annen klasse. Da må smittevernet fare for behovet for å lufte sine meninger.

Koronaforskriften § 13 er ikke til å ta feil av. Demonstrasjonene mot politivolden i USA er i strid reglene i denne bestemmelse. Når politikerne snur ryggen til regler de selv har skapt rett etter at blekket reglene ble skrevet med er blitt tørt, da mister reglene sin verdi. 

Demonstrasjoner er nå tillatt, kanskje med den begrensningen at formålet er edelt nok. I Hongkong skjer det nå forferdelige ting. Det burde være et edelt formål verdt en demonstrasjon. Mens vi er inne på Kina – legen som først påviste koronaviruset og som er sporløst forsvunnet – er ikke hun verdt en demonstrasjon? Det er ikke vanskelig å finne edle formål som fortjener en demonstrasjon.

Det er ikke politikere og ordensmakten tillatt å la seg rive med av følelser. Politiet skulle sagt nei til demonstrasjonen mot politivolden i USA uansett hvor tragisk og kritikkverdig den enn er. Om nødvendig skulle politiet stoppet eventuelle demonstrasjoner med den maktbruk politiet er tillatt å bruke. Så fort regjeringen fikk nyss om politiets vankelmodighet i anledning demonstrasjonene, burde politiet fått vite hvor skapet skal stå. Det skjedde ikke. Selv justisministeren har hittil holdt seg i ro.

Hvorfor skal vi heretter bry oss om forbud mot fotballarrangementer, forbudet mot harryturer til Sverige og feiringer i familien, når det er greit å bryte reglene for å protestere mot politivold i en annen verdensdel? Dette er så greit at en statssekretær uten konsekvenser for sin stilling kan delta. 

Likhet for loven er grunnleggende i vår del av verden. I og med at reglene i koronaforskriften ikke håndheves i forbindelse med massedemonstrasjoner, vil det være brudd på prinsippet om likhet for loven om reglene blir håndhevet i forbindelse med andre større arrangementer, antagelig også for andre brudd på reglene i koronaforskriften. Da er forskriften i praksis opphevet. Slik skal det ikke gjøres. Om reglene ikke er nødvendige lenger, bør de oppheves etter et gjennomtenkt valg hvor smittevernet står i fokus. 

Koronareglene innebærer begrensinger i borgernes handlingsfrihet vi ikke har opplevd i fredstid. Slike regler er for alvorlige til at de skal settes til side på grunn av følelser, selv om følelsene gjelder vold ethvert anstendig menneske må være imot.

 

 

 

Red. beklager at denne saken ikke kom på da den var som mest aktuell. Men den er fortsatt gyldig og går selvsagt inn i en praksis der det er forskjell på Loke og Tor.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.