De 25 mindreårige enslige migrantene ble fraktet fra Hellas til Portugal. 7. juli 2020  REUTERS/Alkis Konstantinidis/NTB Scanpix

Hellas sliter med overfylte migrantleirer på øyene. Det greske programmet «No Child Alone» skal finne løsninger for rundt 5.200 mindreårige barn. Mange europeiske land har forpliktet seg til å ta imot 500 av disse ankerbarna. Portugal er blant landene som skal ta imot 500 mindreårige migranter fra Moria-leiren i Hellas. De første 25 har ankommet. Det er, som vi også tidligere har sett av bildene, ingen små barn og ingen jenter. Det er unggutter fra Midtøsten.

I mange år har medier og politikere vært kjent med problematikken rundt 17-åringer fra Aghanistan som blir sendt hjemmefra for å få fotfeste i et EU-land. I 2019 reagerte Jøran Kallmyr på den store andelen av «enslige» barn som søker familieforening når de har fått oppholdstillatelse i Norge. Under flyktningkrisen i 2015/2016 gikk FrP høyt ut og advarte mot såkalte ankerbarn.

I 2017 skrev Johan Meyer at «vi gir et tydelig signal til Afghanistan: Barna deres har en fremtid i Norge». Og det er ikke bare Norge hvor armer, hjerter og ikke minst lommebok åpner seg for tusenvis av unge afghanske gutter som har råd til å betale menneskesmuglere hele veien for å nå frem til Hellas eller andre land som skal sikre EUs yttergrense.

Meyer skrev:

Sendes de av gårde i tidlig nok alder, mens de fortsatt kan foregi å være under 18 år, vil de være garantert opphold. Dermed kan utgiftene til reisen (som ikke er ubetydelige og som regel samlet sammen av familien eller tatt opp som lån) raskt tjenes inn. Inntekter kan sendes hjem, og kanskje kan familien (som likevel viser seg å finnes) komme til Norge.

Disse anker-«barna» vil etter hvert kunne flytte fritt rundt i Europa så lenge EU og Schengen bestemmer over landegrensene. Det som skjer på Kontinentet, får også konsekvenser for Norge på lang sikt.

Så lenge andre europeiske land fortsetter å ta imot fra Hellas, vil migrantstrømmen fortsette. Det vil alltid fylles på, for befolkningen i de muslimske landene i Midtøsten øker. Befolkningspyramidene viser at migrant-trykket mot Europa vil øke (kilde: Wikipedia).

De reiser fra Tyrkia over til de greske øyene i gummibåter hver dag. Så sent som i dag fant den tyrkiske kystvakten et helt lasteskip med nesten 300 migranter. Det er fire millioner migranter i Tyrkia som vil videre til Europa. Det er en grense for hvor mange de europeiske landene kan ta imot og samtidig beholde det samfunnet de har bygget opp. Sverige har allerede tippet over. Nederland derimot, har så langt, som eneste europeiske land, sagt nei til å ta imot disse enslige mindreårige migrantene som nesten alltid vises som afghanske unggutter på bildene.

Det har vært mye vold, bråk, voldtekter, knivstikkinger og drap i leirene. Det er naturlig å tro at Hellas benytter anledningen til å kvitte seg med de mest «ressurskrevende» migrantene.

Det finnes ingen naturlig stopp for strømmen av migranter. Det eneste man kan gjøre, er som Nederland: Si nei.

Reuters

Kjøp Halvor Foslis bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.