Drømmen om det enkle, gode, harmoniske livet i en rettferdig verden kommer i stadig nye versjoner. Illustrasjonsfoto: Document.

Et opprop publisert i Stavanger Aftenblad begynner slik:

Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart!

Det vises til at forskning «entydig» forteller oss at vi undergraver livsgrunnlaget vårt. Det hevdes at arter og naturområder «utryddes» i stort tempo. Pragmatisk politikk frarådes, ja, fordømmes:

Mens vi bruker opp naturens bufferkapasitet, lever mange politikere i illusjonen om at alt kan fortsette nesten som før. Vi skremmes av at dagens politikk kun dreier seg om å flikke på det samme systemet som styrer oss mot stupet – løsninger som kun gjør at vi utsetter den påkrevde kursendringen!

Rettferdig fordeling globalt krever at vestlige mennesker reduserer levestandarden, hevdes det. Det sier sitt at oppropet er skrevet av og for de privilegerte eller beskyttede i samfunnet når det påstås at «en slik reduksjon kan gi økt livskvalitet».

Profittmaksimering må fjernes som drivkraft, og erstattes av skaperglede og samarbeid. Koronakrisen omtales som «en gyllen anledning» til å foreta et systemskifte.

Drømmen om det perfekte samfunnet, et samfunn med bare fred, fordragelighet og overflod av basisvarer til alle, der folk lever i harmoni med hverandre og naturen, har en tragisk historie, om det gjelder små kristne sekter i USA eller store land som Russland, Kina under Mao og Iran etter revolusjonen.

Sjansen for at det nye systemet virker langt dårligere enn det gamle, er overhengende. Bare se på Venezuela i dag.

Livsfjerne utopister bør ikke slippe til i maktens korridorer, men holde seg til sine spesialiserte felt.

Vitenskapsjournalisten Bjørn Vassnes kommenterer oppropet på Facebook:

Blir umiddelbart skeptisk til kjendisopprop. Vet jo at kjendiser stort sett ikke har peiling. Men problemet her er at man ikke vet hva man skal sette i stedet. Og: Et samfunn er ikke bygget etter noen plan, det vokser fram. Alle forsøk på utopier har endt i katastrofe. Så please: spar oss!

Oppropet er underskrevet av mange kjente profiler fra ulike deler av samfunnet, blant andre:

Werner Christie, tidligere helseminister
Sigvart Dagsland, sanger og musiker
Laila Riksaasen Dahl, biskop emeritus
Erik Dammann, forfatter
Inge Eidsvåg, forfatter og lektor
Rune Eraker, fotograf
Thomas Hylland Eriksen, professor
Kari Gåsvatn, journalist
Vigdis Hjorth, forfatter
Andrea Bræin Hovig, skuespiller
Erland Kiøsterud, forfatter
Knut Kjeldstadli, professor emeritus
Ketil Lund, høyesterettsdommer emeritus
Robert Mood, tidligere generalløytnant
Iver B. Neumann, forsker og forskningsdirektør
Gro Nylander, lege og forfatter
Kristine Næss, forfatter
Kjell Erik Killi Olsen, kunstmaler
Torgeir Rebolledo Pedersen, forfatter og dramatiker
Jørgen Randers, professor emeritus
Ibrahima K.M. Saidy, imam
Cato Schiøtz, advokat
Wenche Frogn Sellæg, tidligere justisminister
Wera Sæther, forfatter
Ane Dahl Torp, skuespiller
Arne Johan Vetlesen, professor
Jan Erik Vold, lyriker
Finn Wagle, biskop emeritus
Nina Witoszek, professor

 

Kjøp Islamismen i Sverige her!

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!