Robert Lighthizer under en høring i Senatets finanskomite  17. juni om handelsforholdet til Kina. Lighthizer og Peter Navarro er to av de viktigste folkene i Trumps administrasjon som har fått gjennomslag for en ny politikk overfor Kina. Foto: Andrew Harnisk/Reuters/Scanpix

Kina trakk seg 15. juni fra en konflikt det har hatt gående med  EU om å tvinge EU til å godta Kina som et land med et fritt marked. Kina reiste saken i slutten av 2016 og mener at det i og med medlemskap i Verdens handelsorganisasjon, WTO, automatisk skulle få en slik anerkjennelse etter 15 år.

Kina ble medlem i 2001.

Men omverdenen har erfart at Kina langt fra er noe fritt marked og utnytter andres frie marked til å dumpe prisene og vinne markedsdominans.

Kina trakk seg fordi de resultatene WTOs sekretariat hadde kommet til ville vært helt ødelggende for Kinas renomme.  Det er et mønster at Kina trekker seg ut før resultatet foreligger hvis Beijiing forstår at det vil gå dem imot.

Store verdier sto på spill. Kinas eksportindustri blir sterkt subsidiert og varene kan derfor slå ut konkurrentene. Når kineserne har vunnet markedsmakt, kjøper de konkurrenter som går over ende. I virkeligheten er det en imperialistisk strategi de følger. Kina blir en verdensmakt gjennom WTO: Det bruker frihandel til å kjøpe opp andres teknologi og industri. Så lenge andre land ikke kan avsløre Kinas spill.

Inntil nå har andre land kunnet legge toll på kinesiske varer for å kompensere for subsidiene. Men hvis Kina hadde fått status som en fri økonomi ville en slik praksis blitt forbudt. Da kunne Kinas ekspansjon fortsatt og andre land kunne ikke ilagt straffetoll.

Trump-administrasjonen hadde truet med å trekke USA fra WTO hvis Kina hadde fått gjennomslag.

Hearings on the issue began within WTO in late November 2017 and, at the time, U.S. Trade Representative Robert Lighthizer testified before Congress that this issue is the “most serious litigation that we have at the WTO right now,” noting, “I have made it very clear that a bad decision with respect to the non-market economy status of China…would be cataclysmic for the WTO.”

Kina valgte å statuere et eksempel med EU, men måtte gi seg. Nå er det EU som forbereder tiltak for å blokker underprisede kinesiske varer. EU vil også legge frem tiltak som skal hindre at kinesiske selskaper tar over europeiske selskaper, særlig de med viktig teknologi.

On the same day that China allowed the dispute to lapse, the EU announced an unprecedented attempt to block Beijing’s subsidies to exporters. The 27-nation bloc will also unveil a proposal this week to protect European companies from Chinese takeovers.

 

China Drops Landmark WTO Dispute Against EU

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.