Kommentar

Robert Milligan fjernes fra West India Docks hvor han har stått i 200 år. Foto: Twitter.

Som bilde på sivilisasjonens gebrekkelighet har det vært vanlig å sitere den tyske dikter Heinrich Heine som skal ha sagt: Der hvor man brenner bøker ender man opp med å brenne mennesker.

Dette brukte man senere på nazistene som laget offentlig bokbål midt i Berlin 10. mai 1933.

Nå kan man lage et nytt ordspill: Der hvor man henger statuer vil man før eller senere ende opp med å henge mennesker.

Bildene av statuer som heises opp og fjernes fra sine pidestaller har noe uhyggelig ved seg. Vi forstår instinktivt at dette er et dårlig omen.

Vi skremmes over farten det skjer med. Men denne «rensingen» av historien har lange tradisjoner på venstresiden. Dessverre slo feminismen inn på samme galei: I Sverige har man lenge holdt på med å fjerne «gamle menn» fra institusjonene de bygget opp.

Dette er helt etter kommunistisk modell: Lag et brudd med fortiden. Et år null og rens fortiden.

Det vi ser utspille seg er en kopi av Orwell: Den som kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden.

Venstresiden har levert ammunisjone til denne «frigjøring» fra historien ved å utpeke syndebukker og «frelsere». En sort kriminell kan bli martyr og ikon, men en hvit man kan bare få lov å delta hvis han legger seg på kne. Dette er hinsides alle målestokker for hva som ville vært ansett som mulig for bare noen uker siden, og det er farten det skjer med som gjør at det minner om en revolusjon.

Det ville aldri vært mulig hvis ikke mediene ønsket at det skulle skje. Den orange mannen er bare en mobiliserende faktor. Drivkreftene går dypere.

Jeg hører Kaj Skagen har en kommentar i Dag og Tid der han sier vår tid er besatt av en «null-visjon» som rommer sin egen fanatisme: Null utslipp, null trafikkdøde, null partnerdrap, null vold og oppløsning av alle grenser: Ingen bestemte kjønn, alt flyter.

Dette er hippierevolsujonen tatt til sin ekstreme konklusjon: Opphevelse av arvesynden og realisering av et jordisk paradis.

Alle tidligere forsøk på å etablere paradis på jord har endt med et helvete.

Mye tyder på at denne revolusjonen er på god vei.

 

 

Kjøp Klanen her!