Nytt

Debattredaktør i the New York Times, James Bennet, forlater stillingen etter at de ansatte gjorde opprør mot en artikkel av den republikanske representanten, James Cotton, som het «Send in the Troops».

Journalister har sykemeldt seg i protest og åpent luftet sin misnøye på twitter. Først gjorde New York Times helomvending og trakk artikkelen og sa den aldri skulle vært publisert. Den oppfylte ikke avisens høye standard, het det. Cotton og andre reagerte, for det er lett å dokumentere at avisen har publisert artikler av Vladimir Putin og Talibans talsmann. Hvordan kunne en kongressmann falle utenfor?

Men det holdt tydeligvis ikke. Fredag var det allmøte og søndag har utgiver A.G. Sulzberger  offetliggjort et statement hvor det heter at Bennet har gjort en enestående innsats, men man var enig om at det trengtes en ny kost for å få til en ny start.

«Last week we saw a significant breakdown in our editing processes, not the first we’ve experienced in recent years,» Sulzberger wrote. «James and I agreed that it would take a new team to lead the department through a period of considerable change.»

Bennet ville ikke gå inn på substansen i uenigheten innad.

«The journalism of Times Opinion has never mattered more than in this time of crisis at home and around the world, and I’ve been honored to be part of it,» Bennet said in a statement. «I’m so proud of the work my colleagues and I have done to focus attention on injustice and threats to freedom and to enrich debate about the right path forward by bringing new voices and ideas to Times readers.»

Men Cotton reagerte kraftig på at avisen tilla ham meninger han ikke har forfektet. Han har aldri gått inn for at at de militære skal settes inn mot demonstrantene, kun at de skal være klare som backup hvis situasjonen skulle komme ute av kontroll, noe det var tendenser til.

Venstresiden har klart å konstruere dette til at Trump vil sette de militære inn.

Cotton blasted the Times for a tweet that he said misrepresented his argument — specifically, that he supposedly called for «military force against protesters in American cities.»

«This is false and offensive,» Cotton tweeted. «I called for using military force as a backup–only if police are overwhelmed–to stop riots, not to be used against protesters. If @nytimes has any decency left, they should retract this smear.»

Heri ligger grunnen til at Bennet måtte gå: Redaksjonen leser Cottons artikkel som militaristisk.

Det er samme tendens som vil redusere bevilgningene til politiet.

Alexandria Ocasio-Cortez går inn  for å redusere budsjettet til politiet fra 6 til 5 milliarder dollar. Det er 38.000 politifolk i New York. Hvis et slikt kutt kom i stand ville det bli langt færre.

Borgermester Bill de Blasio går mot kutt.

 

NY Times editorial page editor resigns amid staff fury over Tom Cotton op-ed