Vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune sett fra Tjernagel i Sveio kommune ca. 30 km. unna. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix.

 

De tok våre heier, og våre skrinne teiger
De tok vårt utsyn mot fjord og fjell.
Stillheten tok de,
– den vi søkte, som ga oss fred i sinn og sjel.
Blinkende lys forstyrrer det gode mørket
og brummende dur har erstatt suset i løv og bekk
når du i lange nattetimer venter på søvnen.

Duren blir aldri helt borte,
Du kan glemme den i timer mens du er opptatt i arbeid
men så merker du den, som en murrende kreftsvulst du aldri unnslipper.
Du snur ryggen til de roterende turbinvingene som uroer blikket
men selv i øyekroken forstyrrer de det som blikket ditt søker.

Drømmen og troen på fremtiden tok de,
Tok den fra oss, – som var født på denne bortgjemte plassen
og vokst inn i våre forfedres drømmer og slit.
Drømmene som vi så smått hadde sådd inn hos våre egne sønner og døtre.
De nesten usynlige stier og små, hemmelige plasser som bare VI visste om
ble smadret og valset flatt av bulldozerførere med stivnet blikk

Hjorten er flyktet fra heiene, og vi forstår den.
Selv kan vi ikke flykte, for våre eiendommer vil ingen lenger kjøpe.
Hekkeplassene forsvant da fjellet ble sprengt i filler
og torvmyrene valset over av bulldozernes larveføtter
De daglige skrik fra havørnen hører vi ikke lenger,
bare dødsskrikene når de innemellom knuses til døde av skovelvingene.

Hvem var de, – disse fremmede som brøt seg inn i våre liv,
voldtok vår natur, vårt livsmot og våre drømmer?
Noen sa de kom fra «Den store byen» der våre høvdinger holder til.
Andre hadde dratt kjensel på noen fra nabobygda og en utflyttet grunneier.
Andre igjen hadde hørt fremmede tungemål og dialekter.

Hadde vi bare forstått HVORFOR,
Så kunne vi kanskje akseptert nederlaget, og forsont oss med vår vanskjebne.
De snakket om «Det grønne skiftet» og ren energi
Men vi forsto ikke hvordan rasering av vår egen urørte natur og livsmiljø
var nødvendig for å berge klimaet og gi oss den strøm vi allerede hadde i overflod.

Så de brøt seg ikke bare inn, ydmyket oss og voldtok vår plass på Jorden,
De tok også fra oss fremtidstro og pågangsmot for å forbedre denne plassen
De tok ikke bare fra oss freden om dagen og om natten
Mest alvorlig er at de tok fra oss TROEN PÅ NORGE, vårt demokrati og våre ledere
– at det landet vi lever i er verd å være stolt av og kjempe for.
OG FOR DETTE VIL VI ALDRI TILGI DEM

 
 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.