Interlude


Det blir riktig gammel musikk i aften. Quartetto di liuti da Milano spiler fem forskjellige 1500-tallsverk for oss, av (i kornologisk rekkefølge) Ludovico Grossi da Viadana, en anonym komponist, Adriano Banchieri, Francesco da Milano og Giovanni Giacomo Gastoldi.